Khutbah: Ang pagbantay sa kasuguan sang Allah

Khatib: Ustadh Abu Rayhan

الخطبة الأولى :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة و أدى الأمانة ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تكوتن إلا و أنتم مسلمون )) آل عمران : 102

Ginhambal sang Allah SWT: “ O kamo nga mga tumuluo, Kahadluki ninyo si Allah sang matuod-tuod nga kahadlok kag indi kamo magpasugot nga mapatay nga indi kamo mga muslim.

Continue reading

Khutbah : Ang Pagsubaybay sa mga Kautusan ng Allah

Khatib : Ustadh Abu Rayhan
الخطبة الأولى :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة و أدى الأمانة ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تكوتن إلا و أنتم مسلمون )) آل عمران : 102

Sabi ng Allah SWT: “ O kayong mga mananampalataya! Matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag na huwag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim.”

Continue reading

Ang mga Muslim mabahin sa 73 sekta

Ang paghimo ug mga sekta ug ang pagbahin bahin lakip sa mga pinaka dautang kasal-anan sa Islam. Ang atong relihiyon gipadayag ug gidalit alang sa katawhan aron makahatag ug mga prinsipyo sa pagtahod, pagtinabangay, ug panag igsoonay sa lain-laing tribo, nasud, ug mga nasyon. Kung atong ipanginabuhi ang relihiyon sa ingon niini, kini maga tudlo ug panaghiusa taliwala sa kalainan sa mga katawhan. Continue reading