The Amazing Race

Usa ka Media Network sa atong nasud ang naglungsad ug bag-ong programa sa TV nga gikan sa usa ka reality show sa amerika– ang The Amazing Race. Bisan tood ug daghan kinig katugma sa orihinal nga pasundayag, sama sa paglibot sa nagkalain-laing lugar ug mga pagsulay, dako gihapon ang kalahian niini tungod kay ang mga misalmot niini puro adunay mga deperensiya. Unsaon kaha nila paglampos sa tanan nga mga pagsuway ug si kinsa kaha sa magka-tugma nga sila Buta ug Libat, Amang ug Hungaw, Piang ug Bakol, ug ang magkatugma nga sila Bungol ug Buktot ang magmalampuson ug maoy tawgong pinakaunang mga Amazing Race Champion? Continue reading

Ang aking mensahe para sa may sakit


Ang bawat tao ay may kanya kanyang sariling problemang dinadanas at hinaharap. Walang ni isa man ang ligtas mula dito. Lahat tayo ay susubukan sa buhay na ito dahil hindi ito ang lugar ng kaligayahan at perpeksyon. Hindi ka nandito upang magpakasaya lamang ng walang inaalala at walang pagkabagabag. Ang buhay na ito ay ipinagkaloob sa atin pati na ang kamatayan upang subukan tayo kung sino sa atin ang may mabuting gawa. Continue reading

Pagpanaw ngadto sa Jordan 

Naka desisyon na ako human sa pipila ka tuig nga pagtinar sa gingharian sa Saudi Arabia nga mo pauli ug sa pinas na magpadayon sa akong misyon sa pagtudlo ug pagpaabot sa Islam sa mga tawo. Ug sa dihang nahiduol na ang akong pagpauli, nakig sabot ko sa akong suod nga higala, si Sheikh Alimudin Elias, usa ka magtutudlo ug da’iyah nga anaa nagtinir sa balaan nga lugar sa Tan’em, Makkah Al-Mukarramah, nga molaag sa boundery sa Saudi ug Jordan. Ug kay laagan man sad ning akong higala nagkasinabot gyud mi nga moadto didto ug itunong namo nga nagsugod na pag ulan ug niyebe kay usa ka talagsahon nga senaryo ra intawon nang makakita kag disyerto nga napuno niini. Continue reading

Kun unsay namat-an, pakamatyan!

WALI: “I’d rather die a thousand deaths than to renounce my faith”, bisan unsa pay mahitabo di gyud nako biyaan ang akong relihiyon, kay kun unsay namat-an maoy pakamatyan!

TUBAG: Kini nga rason intawon di na bag-o sa akong pandungog kay halos ang mga pilde sa katarungan mao gyud dayon ni ilang ga isulti kanako ug kulangon na sa rason. Ug di na gani kaya nga pabarogon ang pagtoong di kabarog, dayon ni sila mo ingon ug “kun unsay nadak-an o namat-an maoy pakamatyan”, Continue reading

Ayaw paghusga

Usa ka 24 anyos nga lalaki nga nagsakay sa bus ang misinggit… “Pa, tan-awa ang mga kahoy nagsunod sa ato!” Ang amahan mikatawa ug sa ilang likod dunay mga batan-on nga magti-ayon nga mitan-aw sa 24 anyos nga dunay pagkatingala sa pagkabataot niini, ug sa kalit kini misinggit na usab… “Pa, tan-awa ang mga panganod nagdagan sunod sa ato!” Wala maka agwanta ang magti-ayon ug miingon sa tigulang… “nganong dili man na nimo ipatan-aw ang imong anak sa usa ka doktor?” Ang tigulang mikatawa lamang ug miingon… “Ako na kanang gibuhat, gikan na kami sa ospital. Gipakatawong buta ang akong anak, ug niining adlawa lamang siya nakakita…”

Leksiyon: Ang matag usa ka tawo adunay kaagi, “Ayaw paghusga sa usa ka tawo gawas kun imo na silang nasinati, kay ang kamatuoran mamahimong mopakurat kanimo. Paghuna-huna ayha ka mohatag ug kumento…”