Ano ang kahulugan ng hadeeth na ang mga shaytaan ay nakakadena? Ito ba ay literal?

Ayon sa ating mga muhadditheen – o nagpapaliwanag ng ahaadeeth – Batay sa isang salaysay (hadeeth):

Isinalaysay ni Abee Hurayrah (kalugdan nawa siya ni Allaah) na sinabi ng Mensahero ni Allaah (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “Kapag ang Ramadhaan ay sumapit na, ang mga tarangkahan ng Hardin ng Paraiso ay binubuksan, ang tarangkahan ng Impiyerno ay isinasara, at ang mga Shaytaan ay kinakadena.” Napagkasunduan nila Imaam Al-Bukhaaree 1899 at Imaam Muslim 1079. Continue reading

Unsay imong madhab?

PANGUTANA: Kanunay ko nga pangutan-on sa pipila nato ka mga igsoon kung unsay akong madhhab (school of thought)– kung Hanbali ba ako o Shafi’i etc.? Sa pagkatinuod ako wala gayuy kasayoran niining butanga, ug igo na alang kanako ang mahimong Muslim; kung aduna ko’y problema mahitungod sa relihiyon, mangutana ko sa mga scholars. Unsa may inyong ikasulti? Continue reading