Mga kapakinabangan at kondisyon sa pagaayuno

(Khutbah May 26 2017)
Mga alipin ni Allah, mga magulang at kapatid sa pananampalataya, dumating sa atin ang mabiyayang buwan ng Ramadan kung saan ay itinagubilin sa atin ang pagaayuno sa buwan na ito. Sinabi ni Allah:
O kayong mga sumasampalataya, ang pagaayuno ay itinagubilin sa inyo gaya na ito ay itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng taqwa.
Iniisip ng ibang mga tao lalo na ang mga walang pananampalataya na ang buwan ng Ramadan ay buwan kung saan ang mga Muslim ay nanghihina dahil sa sila ay gutom at uhaw bunga nang kanilang pagaayuno, ngunit tunay na ang buwan na ito ay buwan kung saan ang mga Muslim ay mas nagiging malakas. Pagmasdan natin, di nga bat napupuno ang mga masajid tuwing sasapit ang Ramadan? at yaong mga hindi nagiibada ay nanunumbalik kay Allah?
Ang pagaayuno ay hindi kahinaan sa mga Muslim bagkus ito ay sanhi ng kanilang lakas at tagumpay. Ipinaguutos sa atin ang magayuno sa buwan na ito dahil ito ay may malaking kapakinabangan at nagtataglay ito ng di mapapantayang kabutihan at benepisyo. Kabilang dito ay ang mga sumusunod.
1- أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى شُكْرِ النِّعْم , فالصيام هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ , وهذه مِنْ أَجَلِّ النِّعَمِ وَأَعْلاهَا , وَالامْتِنَاعُ عَنْهَا زَمَانًا مُعْتَبَرًا يُعَرِّفُ قَدْرَهَا , إذْ النِّعَمُ مَجْهُولَةٌ , فَإِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ, فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ حَقِّهَا بِالشُّكْرِ .
1. Ang pag-aayuno ay isang paraan at bagay na gigising sa atin upang ating mapansin ang biyaya sa atin ni Allaah at pasalamatan ang mga ito. Dahil ang pag-aayuno ay ang pag-iwas sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa na kung saan ang mga bagay na ito ang pinaka-mahalagang bagay sa tao. Na kung saan ayon sa kanila na sa paglayo at pag-iwas natin sa mga ito ng panandalian ay ating natututunan ang
kahalagahan at kagandahan ng mga ito.
2- أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى ترك المحرمات , لأَنَّهُ إذَا انْقَادَتْ النَفْسٌ لِلامْتِنَاعِ عَنْ الْحَلالِ طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى , وَخَوْفًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ , فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلامْتِنَاعِ عَنْ الْحَرَامِ , فَكَانَ الصَّوْمُ سَبَبًا لاتِّقَاءِ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى
2. Ang pag-aayuno ay nangangahulugan ding pagsasanay sa pag-iwas sa mga bagay na haraam na magiging dahilan ng pagkalugod ni Allaah sa isa. At ganundin ay upang katakutan ang kanyang masidhing kaparusahan dito sa mundo at maging sa kabilang buhay.
3- أَنَّ فِي الصَّوْمِ التغلب على الشَّهْوَةِ , لأَنَّ النَّفْسَ إذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتْ الشَّهَوَاتِ , وَإِذَا جَاعَتْ امْتَنَعَتْ عَمَّا تَهْوَى
3. Ang pag-aayuno ay nangangahulugang pagsasanay ng isa kung papaano makontrol ang kanilang pagnanasa, dahil habang ang isa ay hindi marunong kumontrol sa kanyang mga nais, mas madali para sa kanya na siya ay magkasala. At batay din sa mga ebidensiya na kapag ang isa ay nagugutom humihina ang kanyang pagnanasa.
وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
Ayon sa hadeeth na naiulat na sinabi ng Huling Sugo (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan):
( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ; فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .
“O kayong mga kabataang lalake! Sinuman sa inyo ang may kakayahang mag-asawa ay dapat magpakasal, dahil ito ay epektibo upang ibaba ang kanyang paningin at proteksiyunan ang kanyang ari. Sinuman ang walang kakayahan, siya ay mag-ayuno, dahil ito ay pananggalang para sa kanya.
4- أَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ , فَإِنَّ الصَّائِمَ إذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ , ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ , فَتُسَارِعُ إلَيْهِ الرِّقَّةُ عَلَيْهِ , وَالرَّحْمَةُ بِهِ , بِالإِحْسَانِ إلَيْهِ , فكان الصوم سبباً للعطف على المساكين .
4. Ang pag-aayuno ay bilang pag-unawa sa kalagayan ng mga naghihirap at sa kanila ay makadama ng awa. Dahil sa oras na nag-aayuno ang isa, kanyang nararamdaman ang pagkagutom panandalian, na siyang nararamdaman ng mga kapos-palad na walang makain. Ito din ay bilang pagpapaalala sa kanya na siya ay dapat maglimos sa mga taong dukha.
5- فِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ ، وإضعاف له , فتضعف وسوسته للإنسان ، فتقل منه المعاصي ، وذلك لأن ( الشَّيْطَان يَجْرِيَ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فبالصيام تضيق مجاري الشيطان فيضعف ، ويقل نفوذه .
5. Ang pag-aayuno ay bilang paglaban sa bulong ni shaytaan, sa pag-aayuno ay nababawasan ang paggawa ng kasalanan ng isa, dahil humihina ang ating matalik na kaaway. Ito ay batay sa hadeeth na naiulat na sinabi ng Huling Sugo (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “Ang shaytaan ay dumadaloy sa inyong mga ugat na tulad ng inyong dugo. Ngunit sila ay nanghihina sa pamamagitan ng pag-aayuno, dahil sa pag-aayuno pinakikipot nito ang kanilang daluyan, kaya ang kanilang impluwensiya ay humihina.
قال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” (25/246) :
Batay naman kay Shaykhul Islaam Ibnu Taymiyyah (kaawaan nawa siya ni Allaah):
ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب ، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين – الذي هو الدم – وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين ، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات ، وترك المنكرات اهـ بتصرف .
“Walang pag-aalinlangan na ang dugo ay nagmula sa pagkain at inumin, kaya kapag ang tao ay kumakain at umiinom, ang dugo ay dumarami at lumuluwag ang ugat na kung saan ay kasabay nito ang paglago ng daluyan ng shaytaan – o demonyo, sa kanyang katawan. Ngunit kapag ang isa ay nag-aayuno, ang lagusan ng shaytaan – o demonyo, ay kumikipot at ang resulta nito ay nagiging malaya at abala ang puso ng isa
sa pag-alala kay Allaah at paggawa ng mga gawaing mabuti.” Mula sa kanyang aklat na Majmoo al Fataawah 25/246.
6- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى ، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه باطلاع الله عليه .
6. Ang taong nag-aayuno ay sinasanay ang kanyang sarili na si Allaah ay palagiang nakamasid, kaya maski mga bagay na pinayagan sa kanya ay kanya itong iniiwasan panandalian bunga ng kanyang pag-aayuno.
7- وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها ، والترغيب فيما عند الله تعالى .
7. Ang pag-aayuno ay bilang pagpapatibay sa isa sa kanyang pagnanais sa buhay na walang hanggan sa Hardin ng Paraiso, at pag-ayaw at pagkamuhi sa mga makamundong bagay na magdudulot sa kanya sa paglayo sa pag-alala kay Allaah, sa kamatayan at maging sa kabilang buhay.
8- تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات ، وذلك لأن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك .
8. Ayon din sa mufassiroon – o mga nagpapaliwang ng Islam, na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhaan ay bilang pagsasanay at bilang pagtatanim ng isa na mahalin ang gawaing pagsamba, dahil sa buwan ng pag-aayuno ang isa ay gumagawa ng maraming gawaing pagsamba at pag-alala kay Allaah.
PART 2
Mga alipin ni Allah, mga magulang at kapatid sa pananampalataya, tunay na ang pagaayuno ay inobliga sa atin sa buwan ng Ramadan. Ngunit gaya ng iba pang mga obligasyon ay mayroon din itong mga kondisyon. Ang pagaayuno sa buwan na ito ay may limang kondisyon bago natin masabi na ito ay obligado sa isang tao.
أولاً/ أن يكون مسلماً
Ang unang kondisyon- Kailangan siya ay isang muslim o muslimah
Batay sa ating mga ulama, ang pangunahing kondisyon sa taong mag-aayuno, kailangan siya ay muslim – mananampalataya kay Allaah at sa kanyang Huling Sugo.
ثانيا/ أن يكون مكلَّفاً
Ang pangalawang kondisyon- dapat ang magaayuno ay isang Mukallaf – nasa tama at katinuan ng pag-iisip.
Batay sa mga ulama na ang taong mag-aayuno ay kailangang mukallaaf– nasa tama at katinuan ng pag-iisip. Dahil ang mga minor de edad at wala pa sa hustong gulang, ay tinuturing na wala pa sa katinuan ng isip at sila ay pinaniniwalaan na hindi pananagutin sa mga bagay- bagay.
ثالثاً/ أن يكون قادرًا على الصوم
Ang pangatlong kondisyon- dapat ay may kakayahang magayuno.
Sinabi ni Allah sa banal na Qur-an:
من كان مريضا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيامٍ أخر…
“At kung sinuman sa inyo ang may sakit o nasa paglalakbay, ang kaparehong bilang ng araw ay dapat suklian. . . “ Al Baqarah 2:185.
Ayon sa ating mga ulama, ang mga walang kakayahan ay nahati sa dalawa.
Ang temporal- ito yung mga taong naglalakbay o kaya may pansamantalang sakit kaya sila ay hindi makakapag ayuno sa buwan ng Ramadan at hindi rin obligado sa kanila ang pagaayuno habang nasa ganitong katayuan. Ngunit kung sila ay gumaling na o nakabalik na sa kanilang paglalakbay ay kailangan nilang bayaran ang mga araw na hindi sila nakapagayuno.
Ang pangalawa ay permanente- sila yaong mga taong walang kakayahang magayuno dahil sa sakit o katandaan at wala nang pag-asang gumaling. Kaya sila ay dapat na magbigay na lamang ng fidyah (magpakain ng isang tao araw-araw).
رابعاً/ أن يكون مُقِيمًا
Ang pang-apat na kondisyon ay dapat siya ay isang muqeem o residente sa isang lugar o yaong taong hindi musaafir dahil ang isang musaafir ay hindi inobliga na magayuno dahil sinabi ni Allah:
من كان مريضا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيامٍ أخر…
“At kung sinuman sa inyo ang may sakit o nasa paglalakbay, ang kaparehong bilang ng araw ay dapat suklian. . . “ Al Baqarah 2:185
خامسًا/ الخلو من الموانع
Ang panglimang kondisyon ay dapat walang hadlang sa kanyang pagaayuno.
Ang kondisyong ito ay epektibo lalo na sa mga kababaihan na kung saan sila ay may buwanang dalaw o pagdudurugo na bunga ng panganganak, sila ay pinahihintulutan na huwag mag-ayuno. Ito ay batay sa pahayag ng Huling Sugo: “Na kapag dumating ang kanilang buwanang dalaw o pagdudurugo na bunga ng panganganak, sila ay pinahihintulutan na huwag mag-ayuno. Ito ay batay sa pahayag ng Huling Sugo (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “Na kapag dumating ang kanilang buwanang dalaw sila ay dapat tumigil sa kanilang pagdarasal at pagaayuno.”
Mga alipin ni Allah, ang ating relihiyon ay madali. Hindi tayo pinahirapan ng ating panginoon bagkus ay pinagaan sa atin ang ating mga obligasyon sa kanya upang magampanan natin ito ng maayos at mahusay. Kaya purihin si Allah dahil sa kanyang biyaya, awa at habag sa atin.
DUA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s