Balaud sa pag qasr ug jam’u

Mas-ala: Gitugot ba sa usa ka tawo nga dili musaafir ang pag jam’u sa iyang pag-ampo?

Tubag: Gitugot sa usa ka tawo nga dili musaafir sa pag jam’u sa duha ka salah kung lisud alang kaniya ang pag himo sa ikaduhang salah sa saktong oras. Ang pagtugot sa pag jam’u sa salah mas halapad kaysa sa pagtugot sa pag-qasr o pagpa mubo niini, tungod kay ang pag qasr kanila gitugot lamang sa usa ka musaafir apan ang parehong musaafir ug muqeem gitugotan sa pag jam’u kung lisud ang pag himo sa ikaduhang pag ampo, bisan pa sa sakto nga oras o sa jama’ah.

Ug pinasikad niini, gitugotan alang sa usa ka tawo ang pagpahigayon sa Asr ug idungan kini sa dhuhr sa imong lugar o syudad, kung ikaw naghuna huna nga dili nimo mapahigayon kini sa sakto nga oras tungod sa pagbiyahe.

Kun ang airport gawas sa imong syudad, sama pananglitan sa laguindingan airport nga gawas na sa syudad sa Cagayan de Oro o sa Iligan, mamahimo kang mag salah sa airport ug e qasr kini. Kung ikaw nagpuyo duol sa airport, kung mao, mamahimo nimo kining e dungan o jam’u apan dili nimo kini pwedi e qasr.

Si Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullah) miingon:

مسألة : إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار ؟

Pangutana: Kung ang usa ka tawo anaa sa Qaseem ug mopadulong sa airport, mahimo ba niyang e qasr ang iyang pag ampo didto sa airport?

Tubag:

الجواب : نعم يقصر ؛ لأنه فارق عامر قريته ، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه ، أما من كان من سكان المطار : فإنه لا يقصر في المطار ؛ لأنه لم يفارق عامر قريته

Oo, mahimo niyang e-qasr o ipamubo ang iyang pag ampo, tungod kay siya mibiya sa   lugar sa iyang lungsod, ug ang tanan nga village nga anaa palibot sa airport separado gikan sa lungsod. Apan kung ang usa ka tawo nagpuyo duol sa airport, dili niya e qasr ang iyang salah, tungod kay wala siya migawas sa lugar sa iyang lungod.

” الشرح الممتع ” ( 4 / 514 )

Al-Sharh al-Mumti’, 4/514

عن ابن عباس قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيداً – أي : ابن جبير – لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّته .

رواه مسلم ( 705 )

Gisaysay nga si Ibn ‘Abbaas miingon: Ang mensahero ni Allah mi ampo ug Zuhr ug ‘Asr nga gidungan sa Madinah, sa panahon nga walay kahadlok ug siya wala nagbiyahe. Si Abu’l Zubayr miingon: Ako nangutana kang Sa’eed [i.e., ibn Jubayr], Nganong iya kanang gibuhat? Siya miingon: Akong gipangutana si Ibn Abbaas sa susamang pangutana, ug siya miingon, dili niya gusto si bisan kinsa sa iyang ummah ang maglisud-lisud.

Gisaysay ni Muslim, 705.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة.

مجموع الفتاوى ” ( 22 / 293 ) طبعة مجمع الملك فهد .

Miingon si Sheikh ibn Taymiyyah:

Ang tukmang hinungdan sa pagpa mubo sa mga pag ampo mao ang safar o pagbiyahe, ug wala gitugotan ang pagpa mubo sa salah kung wala mobiyahe. Mahitungod sa pagsagol sa salah, ang hinungdan niini mao nga kung adunay “need” o “excuse”. Busa kung gikinahanglan niya nga buhaton, mamahimo niyang idungan ang salah samtang ga biyahe, bisan pag siya nagbiyahe ug long distance o short distance, ug mahimo niyang e qasr ang salah tungod sa ulan, o sa sakit, o sa bisan unsa pang hinungdan, tungod kay ang punto mao ang pag lingkawas sa mga Muslim sa bisan unsang apeke o kalisdanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s