Khutbah: Ang pagbantay sa kasuguan sang Allah

Khatib: Ustadh Abu Rayhan

الخطبة الأولى :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة و أدى الأمانة ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تكوتن إلا و أنتم مسلمون )) آل عمران : 102

Ginhambal sang Allah SWT: “ O kamo nga mga tumuluo, Kahadluki ninyo si Allah sang matuod-tuod nga kahadlok kag indi kamo magpasugot nga mapatay nga indi kamo mga muslim.

Alhamdulillah, ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat para gid lang kay Allah. Mga utod sa islam, kabalo gid kita nga ang aton ginikanan pirmi gid nagatudlo sa aton sang mga kaayuhan kag sila man nagatudlo sa aton sang kamatuuran gani pirmi gid kita ginapahanumdom sa adlaw nga tanan. Kag tungod sina may ara sa mga kabataan nga nagasunod gid sa laygay sang ila ginikanan bisan diin man sila makalab-ot, pero may ara man sa mga kabataan nga nagasikway sang mga pahanumdom labi nagid kon sila yara sa malayo nga lugar bangod nagapati sila nga kuno indi man sila makita sang ila iloy kag amay. Pero utod kabay maangkon naton ang ubay sang Allah SWT. Indi gid naton pagkalimtan nga may nagabantay gid sa aton bisan diin pa kita nga lugar, nahibaluan Niya kon ano ang yara sa langit kag ang yara sa duta, kahibalo Siya sang tanan nga gakalahitabo sa mga tawo gamay man ini ukon dako, sinsiro man ini ukon pakita-kita lang kag sikrito man ini ukon indi. Kag nahibal-an man Niya kon ano ang yara sa tagipusoon sang isa ka tawo amo nga wala sang pwede ilipod kag itago sa Iya tungod tanan-tanan nahibal-an Niya kag tanan-tanan nakita Niya.

Kay ginhambal sang Allah sa qur-an:

قال الله نعالى : (( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات و ما في الآرض و الله على كل شيء قدير )) آل عمران : 29

“ ihambal sa ila o Muhammad SAW; kon inyo man ilipod ang yara sa inyo kasing-kasing o indi gani ihayag ninyo ini! Nahibaluan gid ini sang Allah, nahibaluan Niya kon ano ang yara sa kalangitan kag kadutaan kag ang Allah ang may gahom sa tanan nga butang.”

Gani utod sa pagtuluuhan sa islam. Pirmi mo gid paminsaron nga ang Allah pirmi gid nagapanilag sa imo, sa imo mga hinimuan, sa imo mga pulong kag amo man sa imo nga huna-huna kag tagipusoon. Kay sa sina nga pamaagi makapalayo ka sa mga ginadumilian sang Allah nga makahatag sa imo sang kalipayan diri sa duta labi nagid sa piyak nga kinabuhi.

قال تعالى : (( إن الله كان عليكم رقيبا )) النساء : 1

Ginhambal pagid sng Allah sa qur-an: “kamatuuran nga ang Allah sa inyo prmi gid nagapanilag.”

فال الرسول صلى الله عليه و سلم : (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) رواه مسلم

Kag ginhambal pa ni propeta Muhammad SAW: “ simbahon mo ang Allah nga daw parehas lang nga nakita mo Siya, kag kon indi mo man Siya makita, kamatuuran nga makita ka gid Niya.

Sa ginhambal sang aton pinalangga ng propeta SAW, nagakaangay gid sa isa ka muslim nga magakatuon sang mga ihibalo kay kon nahibal-an niya nga pirmi gid siya nakita sang Allah magasulod sa iya tagipusoon ang kahadlok sa Allah. Kag sa pagsulod sang kahadlok sa kasing-kasing sa isa ka tawo sigurado nga maikabuhi na niya ang tanan nga mga ginamando sang Allah kay malikawan man niya ang mga butang nga ginadumilian sang Allah SWT, siya man nagaisahanon, nagapanago ukon bisan sa lugar nga wala sang may nakakilala sa iya.

Nagtudlo ang isa sa aton mga ulama nga si ibnu mobarak sa isa ka lalaki, “magbantay ka ukon tipigi ang kasuguan sang Allah o fulan” namanagkot ang lalaki nahanungod sa pagtipig sa kasuguan, si ibnu mobarak nagsabat; himua ang imo kaugalingon asta mintras nga daw nakita mo ang Allah.

Amo ina ang nagakaangay sa isa ka tawo nga may matuod-tuod nga paagtuo sa Allah, nga sa kada may himuon siya nga isa ka butang, malain man ukon maayo dapat niya hunahunaon nga ang Allah pirmi gid nagatulok sa iya,

kay ginhambal sang aton propeta SAW

فال الرسول صلى الله عليه و سلم : (( اتق الله حيث ما كنت ))

“kahadluki ninyo ang Allah bisan diin pa kamo padulong”.

Kag ginhambal pa sang Allah SWT sa qur-an:

قال الله عز و جل : (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ق : 18

“wala sang pulong ang tawo nga ihambal maliban nga may nagapanilag kag nagasulat sini.

Gani mga utod, ano pa bala ang dapat naton himuon? Wala na kita sang dapat himuon kundi nga tuytuyon nag banas pabalik sa paraiso sang Allah SWT kag ang ina nga banas amo ang pag-usoy sa pagsunod sa kasuguan sang Allah nga pirmi gid nagatulok kag kag nakahibalo sa tanan nga yari diri sa kalibutan nga aton ginagihuan.

Kag ginhambal pa sang Allah:

قال تعالى : (( إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الآنهار ذلك الفوز الكبير )) البروج : 11

“kasiguraduhan nga ang mga tumuluo sa Allah kag ang mga nagahimo sang maayo ang makaangkon sang mga harden nga sa idalom sini may mga sapa nga nagailig, kag amo ina ang pinakadako nga kadalag-an.”

أقول قولي هاذا و أسنغفر الله لي و لكم و لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبيينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد
قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تكوتن إلا و أنتم مسلمون )) آل عمران : 102

Ginhambal sang Allah: “O kamo nga mga tumuluo, Kahadluki niyo si Allah sang matuod-tuod nga kahadlok kag indi kamo magpasugot nga mapatay nga indi kamo mga muslim.”

Mga utod sa pagtuluuhan sa islam, may isa ako ka istorya nga gusto ipaalinton sa inyo kag kabay makuahaan ini naton sang maayo nga ihibalo. Ginhambal ni Abdullah ibn dinar RA, nagkadto ako kaupod si omar ibnul khattab RA padulong sa makkah kag nagpahuway kami sa higad sang karsada, may isa ka bakiro sang kanding ang nagpanaog halin sa bukid padulong sa amon, ginhambalan siya ni omar RA “ oh bakiro, baklon ko ang isa sa imo mga kanding. Nagsabat ang bakiro; indi ako makabaligya tungod may tag-iya ang mga kanding nga ini, ginsabat siya ni omar; isugid mo sa imo amo nga ginkaon sang isa ka mabangis nga sapat ang isa sa imo mga kanding. Namangkot ang ulipon nga bakiro kay omar, ‘sa diin bala ang Allah” sa sina nga tion nag-araragay ang luha ni omar sa ginhambal sa iya sang bakiro. Kag ginkadtuan niya ang amo sini kag ginbakal niya ang bakiro kag ginpahilway sa pagkaulipon.

Mga utod sa islam, sang nabatian ni omar ang pamangkot sang bakiro nga diin si Allah kag naghilibion siya, ano ayhan ang rason sang ginhibi niya? Naghibi siya tungod nahibaluan niya ang isa ka ulipon nga bakiro may kahadlok gid sa Allah nga sa diin nahibaluan niya nga may nagabantay gid sa iya kag nagapanilag kay sa Allah wala sang pwedi ilipod.

Utod sa islam, napamangkot mo man bala sa imo kaugalingon kon diin ang Allah sa oras nga ginasupak mo ang tagsa Niya nga mga kasuguan?mahadlok kita sa Allah para aton maangkon ang Iya hamili nga pagtuytoy kag maayo nga padya nga amo ang paraiso

عباد الله, صلوا على نبيكم فإن الله و ملائكته يصلون على النبي حيث قال : (( إن الله و ملائكته بصلون على النبي ]ا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما )) اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, أللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على أل إبراهيم إنك حميد مجيد…..ثم الدعاء…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s