Internet Scholar

Mayroong dalawang bagay lamang ang iniwan sa atin ng Propeta SAS: ang Qur’an at ang kanyang Sunnah. Hindi kasama ang google dito at ang facebook. Uulitin ko, hindi kasama ang google at facebook.

Ngunit, hindi ko rin sinasabi na masama ang mag-aral sa google at facebook. Basta ba ang iyong pag-aaral ay tiyak at tama, at ang iyong mga binabasa at binabasehan ay tiyak din at tama. At basta ba ikaw ay mayroon nang kakayahan upang timbangin ang dalawang bagay; sa pagitan ng tamang paniniwala at maling paniniwala, tumpak na aqeedah at maling aqeedah, matibay na opinyon at mahinang opinyon. kung gayon, ikaw ay handa nang matuto kahit dito sa internet.

Kailangan mo ang mga katangian na ito dahil alam naman natin na kahit sino nalang ang pweding magbigay nang kanyang opinyon, nang kanyang hatol, nang kanyang pagintindi, at nang kanyang pagbabatas kahit naman wala siyang karapatang magbigay ng opinyon, hindi siya karapat-dapat magbigay hatol, mahina ang kanyang pagintindi, at wala siyang kaalaman sa batas. Kaya, kailangan mo ang mga katangian ng isang muqallideen o yung mga taong nananalig lamang sa pagsunod sa mga ulama.

At isa pang mahalagang bagay na huwag mong kalimutan, pagkatapos mong matuto nang paupo-upo lamang, sinasamahan pa ng panonood ng video sa youtube, at paminsan minsang pag chat sa iyong mga kaibigan o ka classmate sa inyong pagsasaliksik online kasama ang inyong mahal na sheikh na si google, ay wag mong kalimutan ang iyong posisyon, wag mong kalimutan ang iyong katayuan, wag mong kalimutan ang iyong limitasyon, wag kang umasta na parang alam mo na ang lahat, dahil kailanman ay hindi ka pa nagkalahati sa mga totoong nakapag aral. Ang iyong tatlong oras araw-araw na pag aaral sa google, o kahit sampung oras pang pag upo kaharap ang iyong guro na si facebook ay hindi man lang katumbas ng isang minutong pag upo ng mga studyante sa mabiyayang lugar sa Al-Madina at sa pakikinig nila sa mga tunay na mga Ulama.

Marami ang nakakalimot sa lahat ng ito, na para bang ang kanilang self study ay mas nakahihigit sa mga sakrpisyo ng mga totoong tulabul ilm, mas naging magaling pa sila (o mas nagmamagaling lang). Igalang natin ang mga nakapag aral ng higit kaysa sa atin, makinig tayo sa kanila, tanggapin natin ang kanilang mga aral, at kahit pa sa tingin natin ito ay salungat sa ating natutunan ay igalang natin sila kahit sa ngalan ng kanilang pagsasakripisyo.

Kung sila ay nagbigay ng opinyon sa isang bagay at sila ay mali, wag mong kalimutan na mas nakapag aral sila kaysa sa iyo at mayroon silang gantimpala sa kanilang pagsisikap. Kung ikaw naman ay ang nagbigay ng maling opinyon, maipagmamalaki mo ba ang iyong pagsisikap? O kaya kahit ang iyong paaralan man lang?

Kaya balikan natin ito— may dalawang bagay lamang ang iniwan sa atin ang Propeta: ang Qur’an at Sunnah, at ang may karapatan upang ituro ito sa atin ay sila lamang na tunay na nag aral dito ng mahabang panahon, at hindi yung mga nagbabad ng oras kaharap ang kanilang mga computer o kaya cellphone kahit gaano pa kahabang panahon ito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s