Huwag kang umastang Alim

May mga mangangaral ng Islam na masyadong bilib sa kanilang mga sarili. Ang mga tao ay hinihikayat nilang magtanong sa kanila at tiyak na bibigyan ka nila ng kasagutan, tumpak na kasagutan. May mga sumisikat pa nga na slogan gaya ng: itanong mo at sasagot kami, at yung mas matindi: itanong mo at Bibliya ang sasagot. (Kailan pa naging pamantayan ng Islam ang Bibliya?)

Ang ganitong pag uugali na pagiging atat sa pagsagot ng mga katanungan ay hindi kabilang sa ugali ng Propeta, maging ng mga sahabah o kaya sa manhaj ng mga Salaf.

Si Imam Malik ay isa sa mga pinaka tanyag na pantas sa kasaysayan ng Islam. Isang araw ay nagtungo sa kanya ang isang lalaki na nakatira sa ilang libong milya ang layo upang bisitahin siya. Noong mga araw na iyon hindi pa nauso ang eroplano, wala pang Saudia o kaya Qatar Airways. Wala ding 100 mph na mga tren. Ang taong ito ay naglakbay sa loob ng ilang buwan upang bisitahin si Imam Malik dahil sa isang layunin. Gusto lamang niyang magtanong at matuto sa kanyang deen.

Sa wakas ay nakarating siya at tinanong ang kagalang-galang na Imam ng 40 katanungan ngunit si Imam Malik ay nagsabi, “Hindi ko alam” sa 36 na katanungan. Sinagot niya lamang ang apat na tanong. Oo, apat mula sa 40 na mga katanungan.

Gayundin, isang araw si Abu Bakr RA ay tinanong patungkol sa Qur’an at siya ay nagbigay ng isang napakagandang sagot, “aling langit ang aking sisilungan at aling lupa ang hahawak sa akin (na aking tatayuan) kung ako ay magsasalita patungkol sa isang talata ng Qur’an na walang kaalaman?”

Ang tanong ay, ikaw ba ay tunay nga na isang pantas ng Islam?

Ano ang napag aralan mo patungkol sa Islam? Ikaw ba ay karapat dapat na magbigay kahulogan sa hadith? Ikaw ba ay nag aral na walong oras kada araw sa loob ng limang taon upang maintindihan ang Qur’an? Sinong mga guro na ikaw ay nakapag aral sa kanila? Ilang studyante na ba ang tinuturuan mo? Ilang oras kada linggo ang iyong ginugugol upang matutunan ang Islam?

Kung ang iyong sagot sa mga tanong na ito ay negatibo, kung gayon ang sagot sa pinakaunang tanong ay maaring “hindi”.

Kaya’t mga kapatid sa pananampalataya, sino tayo kung ikukumpara sa mga magigiting na ito? Tayo ay agarang nagbibigay ng hatol sa mga usapin na ating nababasa sa facebook, sa twitter, sa ating mga bahay, sa ating mga silid aralan, sa ating mga pagtatalakayan… ginagawa nating haram ang halal at ang halal ay haram. At araw araw nating ginagawa ito. Napakadali para sa atin ang gawin ito. Ang mga salita ay madaling dumulas sa ating mga bibig na kagaya ng margarine sa mainit na tinapay. Ginagawa natin ito ng walang pagpapahalaga. Naging experto na tayo sa Islamic fiqh.

Mga kapatid, ginagawa natin ito dahil tayo ay mangmang!

Si Sheikh Google ay hindi isang authentic na Imam. Si Maulana Twitter ay hindi authentic na Imam. Si Mufti Facebook ay hindi authentic na Imam.

Ang totoo at mapapanaligang mga fatawa ay ini-isyu ng mga scholars na nag aral ng ilang taon, ngunit kadalasan sila ay sumasagot sa mga katanungan na kagaya ng pagpapakumbaba ni Imam Malik at Abu Bakr.

Kaya’t simula ngayon, mag ingat na tayo sa lahat ng ating mga sinasabi. Ang mga anghel sa ating kaliwa ay sumusulat ng lahat ng ito.Wag natin siyang gawing busy. Hayaan natin na ang anghel sa ating kanan ang maging busy sa pagsusulat ng ating kabutihan kahit man lamang sa ating pagsasabi ng “hindi ko alam,” gaya ng ginawa ng mga magigiting noong sinauna.

Sinabi ni Allah:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Walang isa mang salita na kanyang usalin ang makakahulagpos sa matamang tagapagbantay.” (Banal na Qur’an Al-Qaf 50:18)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s