Purpose gives value

Noong taong 2012 ako ay nagkaroon ng pagkakataon sa awa at gabay ng dakilang tagapaglikha na makapagbahagi ng kaalaman sa ating pananampalataya sa Islamic center sa syudad ng Yanbu Al-Sinaiyah. Ang tema na aking ibinahagi ay ang patungkol sa “Purpose of life.”

Ang bahaging ito ng video ay tumatalakay sa kahalagahan ng purpose sa lahat ng bagay, dahil ito ang nagbibigay ng importansiya at value dito.

Halimbawa, kung ikaw ay naglalakad sa disyerto na sobrang gutom at uhaw, at may nakita kang isang balde ng tubig at isang balde ng diamond, ano ang uunahin mong kunin? Syempre ang tubig.

In reality, mas mahal ang diamond kung ikumpara sa tubig ngunit hindi ito ang uunahin mo, dahil sa sitwasyon mo naging priceless ang tubig kaysa sa diamond. Bakit? Dahil mas may purpose ito para sa iyo sa mga oras na iyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s