Ang Pagtitiyaga

Yaong mga nakakatagpo ng kahirapan na may malakas na pagbabata at matiyagang pagharap ay nasa minoridad. Ngunit marapat nating isaalang-alang ito, kahit na ito ay parang halata: kung ikaw o ako ay hindi magiging matiyaga, kung gayon ano pa roon ang ating magagawa? Ikaw ba ay may pamalit na solusyon? Mayroon ka bang alam na baon na higit pang mainam kaysa sa pagtitiyaga?

Yaong mga nakapagtamo ng kadakilaan ay nakapangibabaw sa mga kahirapan at kasahulan bago sila sa wakas ay nakapagtamo ng tagumpay. Iyong maalaman na sa bawat panahon na nalalampasan mo ang kahirapan, ikaw ay nakakaharap ng iba pa. Sa kahabaan ng ganitong patuloy na laban, marapat na armahan mo ang iyong sarili ng pagtitiyaga at ng matibay na paniniwala kay Allah.

Ito ay paraan ng may maringal na isipan: kanilang hinaharap ang mga kahirapan nang may matatag na pagpapasya, at kanilang binubuno ang kahirapan sa lupa.

Samakatuwid, maging matiyaga at iyong maalaman na ang iyong pagtitiyaga ay dahil lamang kay Allah. Magkaroon ng pagtitiyaga na katulad ng sinuman na may tiwala sa napipintong ginhawa, ng sinuman na nakakaalam na magkakaroon ng mabuting katapusan, at ng sinuman na humahanap ng gantimpala mula sa kanyang Panginoon, na umaasa, na sa pagharap sa mga kahirapan, siya ay makakatagpo ng kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Magkaroon ng pagtitiyaga, kahit na ano pa ang kahirapan at kahit na gaano pa kadilim ang inaakalang landas sa unahan. Sapagkat katiyakan, na sa pagtitiyaga ay darating ang tagumpay, at sa kahirapan ang ginhawa ay nakasunod nang malapit sa likuran.

Matapos mabasa ang talambuhay ng ilan sa mga matatagumpay na tao ng nakaraan, ako ay namangha sa dami ng pagtitiyaga na kanilang ipinakita, sa kanilang abilidad na pasanin ang mabibigat na sagabal upang lumitaw lamang na higit pang malakas na mga tao. Ang kahirapan ay bumagsak sa kanilang ulo na katulad ng paghagupit ng napakalamig na ulan, magkagayunman, sila ay kasingtatag ng kabundukan. At matapos ang maikling panahon na lumipas, sila ay ginantimpalaan sa kanilang pagtitiyaga ng may tagumpay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s