An-Nameemah

Unang bahagi

Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga Muslimeen ay naiiba sa kanilang taglay na pagmamahalan at pagkakapatiran sa isa’t isa. Ang pagmamahal ay siyang nagpapaganda sa puso kagaya ng ngiti na nagpapaganda sa mukha. Ang prinsipyo sa pagitan ng mga Muslimeen ay ang pagkakapatiran at mabuting pagkakaibigan. Si Allah ay nagsabi:

إنَّمَا المؤمنون إخوة
“Katohohanan ang mga mu’min ay magkakapatid.”

Ang Allah mismo ang nagsabi na ang pagkakapatiran sa Islam ay hindi lamang sa dugo kundi pati sa paniniwala. Si Allah din mismo ay nagbawal sa mga mu’mineen sa anumang nagdudulot ng kasamaan at di pagkakasundo sa pagitan natin. Sinabi ni Allah:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدٰوَةَ وَالبَغْضَآءَ فِى الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
“Si Shaytan ay naghahangad lamang na pasiglahin ang pagkagalit at pagkamuhi sa pagitan ninyo sa pamamagitan ng mga bagay na nakalalasing at pagsusugal, at humahadlang sa inyo sa pagaala-ala kay Allah at sa pagdarasal. Kaya nga, kayo ba ay (handa nang) magsitigil?” (5:91)

Mga alipin ni Allah, si Allah ay nagbigay ng kanyang pabor sa kanyang mga Alipin sa pagiisa ng kanilang mga puso. Siya ay nagsabi:

 وَاذْكُرُاْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكم إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بين قُلُبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوٰنا
“At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo sapagka’t kayo noon ay magkaaway at kanyang pinagisa ang inyong puso na magkakasama, at sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkakapatid kayo…” (3:103)

Sinabi din ni Allah:

هُوَ الَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالمُؤْمِنِين• وَ أَلَّفَ بين قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى الأرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَين قُلُوبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ
“Siya ang nagtataguyod sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tulong, (gayundin) sa mga sumasampalataya. At kanyang pinag-isa ang kanilang mga puso (upang maging malapit sila sa isa’t isa sa pagmamahalan, pagtutulongan at pagkakapatiran). At kung inyo mang gugulin ang lahat ng nasa kalupaan, hindi mo magagawa na pag-isahin ang kanilang mga puso, datapuwa’t si Allah ang nagbigay ng pagkakaisa sa kanila.” (Al-Anfal 62-63)

Ang bawat mukallaf ay nararapat na pakaingatan ang kanyang dila mula sa anumang uri ng walang kwentang mga salita maliban na lamang kung malinaw na ang pagsasalita ay magdudulot ng kabutihan. Kung ang pagsasalita at ang pananahimik ay magkapantay sa timbang, kung sa gayon, ang sunnah ay ang pananahimik. Ito ay sa kadahilanang kahit na ang mabuting salita ay maaring magdulot ng kasamaan at di kaaya-ayang bagay.

Si Abu Hurayra ay nagsalaysay na ang Propeta ay nagsabi:

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخرِ فليقول خيرًا أو ليصمت
“Sinomang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o kaya ay manahimik na lamang” (متفقٌ عليه)

Ang hadith na ito ay malinaw at walang duda na nararapat sa isang tao na manahimik maliban na lamang kung ang kanyang gustong sabihin ay mabuti at mayroong benepisyo mula dito. Ngunit kung siya ay nagdududa kung mayroon nga bang benepisyo o kabutihan, mas mainam na hindi na lamang siya magsasalita. Si Imam Shafi’i ay nagwika:

“Kung ang tao ay nagnais na magsalita ng isang bagay nararapat na siya ay magisip muna bago magsimulang magsalita. Kung mayroong kabutihan, siya ay magsalita, o kaya ay manahimik nalang.”


Ang Nameemah

Isa sa mga sakit ng dila ang tinatawag na nameemah o paninirang puri. Ang nameemah ay tumutukoy sa gawain ng pagdadala ng kwento mula sa isang tao hanggang sa isa. Ngunit, ang nameemah ay hindi lamang limitado sa depenisyong ito. Ito ay naglalakip din ng paglalantad ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Ang paglalantad na ito ay maaring sa salita, sa pagsusulat, pagtango, sa pagbibigay ng sinyales o mga tanda. Ang mga bagay na inilantad ay maaring isang gawain o salita, at ito ay maaring isang depekto sa isang taong pinaguusapan o hindi. Ang katotohanan patungkol sa nameemah ay ang paglalantad ng sekreto at ang ipaalam ang isang bagay patungkol sa isang tao ng mga bagay na ayaw niyang ipaalam.

Ang isang tao ay hindi marapat na magsalita patungkol sa anomang bagay na maaring nakita niya sa mga tao na hindi niya nagustohan. Magsasalita lamang siya ng mga bagay kung ang napapaloob dito ay kabutihan para sa isang Muslim o kaya sa pagpigil sa kasamaan. Kung kanyang nakita halimbawa ang isang taong inaabuso ang pagaari ng iba, nararapat na siya ay tumestigo upang mabawi ang karapatan ng taong iyon na inabuso. Ngunit kung siya ay nakakita ng isang taong itinago ang kanyang pagaari at kanya itong inilantad, ito ay isang nameemah— ang paglalantad ng isang sekreto. Kung ang kanyang inilantad ay ang pansariling depekto ng isang tao na kanyang tinutukoy, ito ay kombinasyon ng gheebah at nameemah.

Ang nameemah ay ang pagdadala ng mga kwento mula sa isang tao tungo sa isa sa intention na makapagdulot ng di pagkakaunawaan o kaya upang mailantad ang isang sekreto. Ang ‘Buhtaan’ o pagsasabi ng mga bagay na hindi totoo patungkol sa isang tao ay mas mabigat na kasalanan kaysa sa timbang ng kalangitan. Kasuklam suklam ang isang taong naglilibot upang magsalita ng kasinungalingan patungkol sa isang taong inosente doon sa awtoridad at may kapangyarihan upang sila ay maniwala sa kanya. Siya ay nagdudulot ng kasamaan sa isang taong matuwid.

Si Yahya bin Aktham ay nagsabi:

“Ang isang namaam ay mas malaking kasamaan kaysa sa isang salamangkero. Ang namaam ay ginagawa sa isang oras ang hindi kayang gawin ng salamangkero sa loob ng isang taon.”

At sinabi din na,

 “ang gawain ng isang namaam ay mas nakakasama sa gawain ng Shaytan. Ang Shaytan ay kumikilos sa pamamagitan ng imahinasyon at pagbulong, ngunit ang isang Namaam ay kumikilos ng harapan at malaya.”


Ang Daleel sa pagbabawal ng Nameemah
Ang Nameemah ay isang kasuklam-suklam na gawain ngunit ito ay laganap sa mga tao at kaunti lamang ang ligtas mula dito. Ang kasalanang ito ay isang napakalaking kasalanan at ang mga pantas ng Islam ay nagkaisa dito. Si Al-Haafiz Al-Mundhiri ay nagsabi:

“Ang Ummah ay nagkasundo sa pagbabawal ng Nameemah at ito ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan sa Allah.”

Ang dakilang Allah ay nagsabi:

هَمَّازٍ مَّشَّآءِ بِنَمِيمٍ
“Na mapanglait, na nagpapalibot-libot (at nagkakalat) ng malisyang salitain (tsismis o satsat)” (Al-Qalam 68:11)

At kanya pang sinabi:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
“Walang isa mang salita na kanyang usalin ang makakahulagpos sa matamang tagapagbantay.” (Al-Qaf 50:18)

At gayundin ay kanyang sinabi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
“Kasawian sa bawat makakating dila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran,” (Al-Humazah 104:1)

Ang Hammaz ay ang Namaam.

حَمَّا لَةَ الحَطَبِ

“… At ang kanyang asawa, na nagdadala ng panggatong.”

Ang tinutukoy ng ayah na ito sa Surah Al-Masad ay ang asawa ni Abu Lahab na isang Namaamah na nagdadala ng mga sari-saring kwento upang magkalat ng kasamaan sa mga tao. Ang mga kwentong ito ay tinawag na panggatong dahil siya ay nagkakalat ng hindi pagkakasundo at alitan sa mga tao kagaya ng panggatong na nagkakalat ng apoy. Ang Nameemah ay isang kasamaan na nakakaapekto sa isang mananampalataya at sumisira sa relasyon sa pagitan nila. Si Allah ay nagsabi:

وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنين َ وَالمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتانًا وَ إثْمًامُّبِينًا
“At sa mga nangyayamot sa mga sumasampalatayang lalaki at babae, at ito ay hindi nararapat, ay binibigyan nila ng pabigat ang kanilang sarili sa kasamaan ng paninirang puri at lantad na kasalanan.” (Al-Ahzab 33:58)

Si Hudhayfa ay nagsabi na ang Propeta ay nagwika:

لا يدخل الجنّةَ نمّامٌ
“Ang Namaam ay hindi makakapasok ng Paraiso.”

Kung ang Namaam ay hindi makakapasok ng Paraiso, nangangahulogan lamang ito na ang kanyang hantungan ay ang impiyerno, dahil maliban sa Paraiso at Impierno ay wala nang ibang patutunguhan. Ang Propeta ay nagsabi:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قالوا: بلىٰ. قال: المَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُفْسِدُونَ بَين الأحِبَّةِ، البَاغُونَ لِلبُرَآءِ العَنَتَ
“Nais niyo bang ipaalam ko sa inyo ang patungkol sa pinakamasama mula sa inyo?” Sinabi nila: “Oo.” Siya ay nagsabi: “Yaong mga nagkakalat ng Nameemah. Sila ay nagdudulot ng alitan sa magkakaibigan at naghahanap ng problema sa mga inosente.” (Bukhari at Ahmad sa Al-Adab Al-Mufrad)

Tingnan natin kung ano ang naghihintay na kaparusahan sa isang Nammaam sa kanyang libingan. Si Ibn Abbas رضى الله عنهما ay nagsabi:

مرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلّم بِقَبْرَينِ فَقَالَ: إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلىٰ إنَّهُ كَبِيرٌ، أمَّا أحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَ أمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ
“Ang Propeta ni Allah ay napadaan sa dalawang libingan at nagsabi, ‘Sila (ang mga nakalibing) ay pinaparusahan hindi dahil sa major sin, ngunit ito ay minor sin lamang. Ang isa sa kanila ay nagdadala ng Nameemah at ang isa ay hindi pinangalagaan ang kanyang sarili mula sa ihi.’”

Ang mga Ulama ay nagsabi na ang Hadith na ito ay nangangahulogan na sila ay pinarurusahan sa kasalanang sa panangin ay minor sin lamang. Ito ay inintindi din na nangangahulogan na ang isang malaking pagsisikap ay kinakailangan upang maiwasan ang dalawang kasalanan na ito. Pinapaniwalaan din na one third ng kaparusahan sa libingan ay ng dahil sa Nameemah.

Si Allah ay nagbawal sa pagkakalat ng Nameemah dahil ito ay nagdudulot ng alitan at away sa pagitan ng mga Muslimeen. Samantalang si Allah ay nagbigay ng allowance sa pagsisinungaling upang pagkasunduin ang mga tao, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad:

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس

Hindi sinungaling siya na pinagkakasundo ang mga tao (sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bagay na magaganda)

Katotohanan si Allah ay nagnais ng pagkakasundo ng mga Muslimeen. Si Allah ay nagsabi:

فَاْتَّقُواْ اللهَ وَأصْلِحُواْ ذَاتَ بٓينِكُمْ
“Kaya’t pangambahan ninyo si Allah at inyong ayusin ang lahat ng bagay ng pagkakahidwa sa inyong lipon,” (Al-Anfal 8:1)

Ang Propeta ay nagsabi:

«ألَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصلاةِ و الصّيامِ و الصّدقةِ؟ » قالواْ: بلىٰ يا رسولَ اللهِ. قال: « إصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، فإنَّ فَسَادَ ذاتِ البينِ هي الحالِقَةُ »
“Nais niyo bang ipaalam ko sa inyo ang isang gawain na mas nakakahigit pa kaysa sa Salah, Siyam at Sadaqah?” Sila ay nagsabi: “Oo, Oh Propeta ni Allah.” Siya ay nagsabi: “Ang pagkasunduin ang mga tao, dahil ang sirang ugnayan ng mga tao ay kasawian.” (Abu Dawud at Tirmidhi)


Ano ang marapat na gawin sa isang naninirang puri?

Mga kapatid, sinomang tao na naabot ng Nameemah at napagsabihan na si fulan ay nagsabi ng ganito at ganyan sa iyo o gumawa ng ganito at ganyan sa iyo, ay marapat na gumawa ng mga sumusunod:
1. Huwag maniwala sa Namaam dahil siya ay isang masamang tao at ang kanyang pagtestigo ay hindi katanggap tanggap. Si Allah ay nagsabi:

يَأَيُّهَاالَّذِينَ ءَامَنُواْ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهٰلَةٍ
“O kayong sumasampalataya! Kung ang isang mapaghimagsik at makasalanang tao ay dumatal sa inyo na may hatid na anumang balita, inyong tiyakin ang katotohanan, baka kayo ay makapinsala sa inyong kapwa dahilan sa kawalan ng kaalaman…” (Al-Hujurat 49:6)

2. Pigilan ang Namaam at bigyan siya ng Naseehah. Dapat ipaalam sa kanya kung gaano ka sama at kasuklam-suklam ang kanyang gawain, dahil si Allah ay nagsabi:

وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ
“Ipagtagubilin mo ang Al-Ma’ruf at iyong ipagbawal ang Al-Munkar…” (Lucman 31:17)

3. Wag magkagusto sa isang taong Nammam, layuan siya para sa Allah dahil si Allah ay hindi gusto ang mga Nammam, kaya dapat hindi natin magustohan ang anomang hindi gusto ni Allah.
4. Wag mag isip ng masama sa iyong kapatid na siyang pinaguusapan. Si Allah ay nagsabi:

اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إثْمٌ

“Iyong iwasan ang maraming pagdududa, katiyakang ang ilang pagdududa ay kasalanan. (Hujurat 49:12)

5. Wag mahulog sa paniniktik dahil sa iyong narining na mga sinabi, si Allah ay nagsabi:

و لا تجسَّسواْ
“… At huwag maniktik,” (49:12)

6. Wag mong tanggapin para sa iyong sarili ang bagay na iyong ipinagbawal na gawin ng isang Nammaam. Wag mong ipagsabi ang kanyang Nameemah sa iba. Kung gagawin mo ito, naging isa ka na ring Nammaam at Mughtaab. Ginawa mo ang bagay na iyong ipinagbawal.
Si Al-Hasan ay nagsabi,

 “Sinomang nagdala ng Nameemah sa iyo, ay magdadala din ng isa patungkol sa iyo.”

Ito ay tanda na ang isang Nammaam ay hindi dapat na kaibiganin o paniwalaan sa kanyang mga kwento ngunit dapat siyang kamunghian. Paanong hindi kamumunghian ang isang Nammaam kung patuloy siya sa kanyang pagsisinungaling, panlilibak, pagka inggit, sa pagkakalat ng kasamaan sa mga tao, at pinutol ang anomang ipinagutos ni Allah na pagdugtongin? Si Allah ay nagsabi:

إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغَونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ، أولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ
“Ang sanhi ay laban lamang sa kanya na nang-aapi sa mga tao at tandisang nagmamalabis sa lahat ng hangganan ng pagsuway sa kalupaan; sasakanila ang kasakit-sakit nakaparusahan.” (Ash-Shura 42:42)

At ang Nammaam ay isa sa kanila.
Ang Propeta ay nagsabi:

إنَّ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ
“Ang pinaka masamang tao sa harapan ng Allah sa araw ng pagbabangong muli ay yaong mga nilalayuan ng mga tao upang makaiwas sa kanilang kasamaan.”

At sinabi pa niya صلى الله عليه و سلّم

«لا يدخل الجنّةَ قاطعٌ» قيل: و ما القاطع؟ قال: «قاطعٌ بين النّاسِ
“Ang Qati ay hindi makakapasok ng paraiso.” Sila ay nagtanong, “Sino ang Qati?” Siya ay nagsabi: “Ang isa na pumuputol ng ugnayan ng mga tao.” (Bukhari and Muslim)

Ito ang Nammaam. Sinabi din na ang Qati ay siyang pumuputol ng ugnayan ng kamag-anakan.
Si Mus’ab Bin Umayr ay nagsabi:

“Kami ay naniniwala na ang pagtanggap ng kwento ay mas masama kaysa sa pagsabi nito. Ang pagsabi nito ay ang pagdadala ng balita ngunit ang pagtanggap nito ay ang pagsang-ayon dito at sa mismong gawain, kaya’t mag ingat sa taong nagdadala ng kwento. Kahit na sinabi niya ang katotohanan, siya, sa katotohanan ay di makatarungan dahil hindi niya iningatan ang dangal ng kanyang kapatid o kaya pinagtakpan ang pagkukulang nito.”


Ang katangian ng Nammaam

Si Allah ay nagsabi:

وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ، مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ
“At huwag mong dinggin ang mga tao na nanunumpa ng lubhang marami at walang halaga, na mapanglait, na nagpapalibut-libot (at nagkakalat) ng malisyang salitain, na pumipigil sa mga kabutihan, lumalabag sa hangganan ng pagsuway at makasalanan, malupit, at higit pa roon, ay isang wala sa katwiran ng pagmamarali.” (Al-Qalam 68:10-13)

Sa mga talatang ito, si Allah ay naglarawan sa Nammaam ng 9 na katangian, ang lahat ay pangit:
1. Siya ay Hallaaf: isang taong palaging nanunumpa sa Allah. Ang isang taong sobrang manumpa ay kadalasan isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Siya ay nagsususpetsa na ang mga tao ay walang paniniwala sa kanya at walang pananalig, kaya’t siya ay nanunumpa upang mapagtakpan ang kanyang pagsisinungaling at makumbinse ang mga tao.

2. Siya ay Maheen: walang kwenta! Ang mga tao ay walang pag galang sa kanya. Isang tanda ng kawalan ng pag galang ay malinaw sa kanyang palagian panunumpa. Ang pagiging walang kwenta at mababa ay isang psychological na katangian na kaakibat ng isang Nammaam kahit na siya ay mayaman o makapangyarihan.

3. Siya ay Hammaaz: a slanderer! Siya ay nag-criticize at nangiinsulto sa mga tao sa pamamagitan ng salita o kaya mga sinyales sa kanilang presensiya o kahit wala sila.

4. Siya ay naglilibot dala ang mga paninira. Siya ay nagpapakalat ng Nameemah upang makapanakit ng tao at makagawa ng pagiinitan ng dalawang magkaibigan. Ang mga kasuklam-suklam na gawain na ito ay ginagawa lamang ng isang mababaw at masama.

5. Siya ay sagabal sa kabutihan.

6. Siya ay isang suwail at nilapastangan niya ang katotohanan at hustisya.

7. Siya ay isang makasalanan, dahil wala siyang pakialam sa paggawa ng kasalanan at ng mga ipinagbabawal.

8. Siya ay matigas, stupido! Mga katangiang hindi ng mga tao.

9. Siya ay Zaneem: isang bastardo! Si Abdullah Bin Al-Mubarak ay nagsabi: “Isang elihitimong anak na walang pakundangan sa kanyang dila.”


Pangalawang bahagi
الحمد لله الذي هٰدنا لهذا الدين و صلاة و سلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين و بعد

Mga Alipin ni Allah, mga kapatid, dapat nating malaman na ang Buhtaan o paninirang puri sa isang tao ay malaking kasalanan na mas mabigat pa sa timbang ng buong kalangitan. Ang kaligtasan ay nasa pananahimik at dapat ito ang maging batas. Ang pananahimik sa tamang panahon ay siyang katangian ng totoong tao.
Si Bakr Bin Abdullah na isa sa mga salaf ay nagsabi:

“Palagiang gawin ang isang bagay na kung saan kung inyo itong gagawin at ikaw ay tama ay magkakaroon ka ng gantimpala at kung ikaw ay mali ay hindi ka mapaparusahan. At iwasan ang gumawa ng isang bagay na kung saan kung ikaw ay tama ay hindi ka bibigyan ng gantimpala at kung ikaw ay mali, ikaw ay parurusahan.” Sila ay nagtanong, “Ano ang bagay na ito?” Siya ay nagsabi, “ang pagdududa sa mga tao; kung ikaw ay tama, wala kang matatanggap na gantimpala ngunit kung ikaw ay mali, ikaw ay makasalanan.”

Isang tao ang nagsabi kay ‘Amr Bin Ubaid, “isang tao ang nagsasabi ng masasama patungkol sa iyo.” Si ‘Amr ay nagsabi sa kanya: “Makinig ka! Hindi mo binigyan ng respeto ang pag-upo mo kasama ang taong ito dahil pinarating mo sa akin ang kanyang sinabi. Maliban pa doon, hindi mo pinarangalan ang karapatang pagkakapatiran nang iyong ibinalita sa akin ang patungkol sa ayaw ko sa aking kapatid. Ipaalam mo na lahat tayo ay mamamatay. Ang libingan ay babalot sa ating lahat at ang araw ng pagkabuhay muli ay siyang magtitipon sa ating lahat. At si Allah ay siyang maghuhukom sa pagitan natin, at siya ang pinaka magaling na hukom!”

Isinalaysay na isang tao ang nagtungo kay Omar Bin Abdul Aziz رضى الله عنه at nagkwento patungkol sa isang tao. Si Omar ay nagsabi: “kung iyong nanaisin ay susuriin natin ang iyong isiniwalat. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung gayon, ikaw ay kabilang sa mga taong tinutukoy sa ayah na ito:

إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُواْ
“Kung ang isang mapaghimagsik at makasalanang tao ay dumatal sa inyo na may hatid na anumang balita, inyong tiyakin ang katotohanan…” (Al-Hujurat 49:6)

“At kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, kung gayon ikaw ay kabilang sa mga taong tinutukoy sa talatang ito:

هَمَّازٍ مَّشَّآءِ بِنَمِيمٍ

“Na mapanglait, na nagpapalibot-libot (at nagkakalat) ng malisyang salitain (tsismis o satsat)” (Al-Qalam 68:11)

Kaya’t, ang isang Tsismoso ay walang kaligtasan, kung ang kanyang sinabi ay totoo ito ay kasalanan parin at mahuhulog sa ‘Gheebah’ at kung ito naman ay hindi totoo, siya ay naninirang puri. Ang isang bagay na totoo kung ito ay kasiraan sa isang kapatid at iyong ipinagkalat dahil sa malisyoso mong pag-iisip, ikaw ay isang makasalanan at tsismoso, at ang dahilan na ito ay kalimitang dinadahilan ng mga mapanlinlang na mga taong ito at mga sinungaling.

Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas malala pa sa Nameemah ang isang taong gumagatong sa dalawang tao na mayroon ng alitan sa isa’t isa. Siya ay nagsasabi sa bawat isa kung ano ang gusto nilang marinig. Kung wala siyang dalang balita ngunit ginawa lamang niyang ang alitan ay magmukhang tama sa pagitan ng dalawa, sa gayon, siya ay taong may dalawang dila. Kung siya ay nangako sa bawat isa sa kanila na siya ay kakampi sa kanya o di kaya ay pinupuri niya ang bawat isa sa kanila dahilan sa kanilang alitan sa isa’t isa, o kaya ay pinuri niya ang isa ngunit ng kanya itong iwan ay kanya namang na-criticize, sa gayon siya ay taong may dalawang mukha. Ang isang tao ay marapat na tumahimik o kaya ay pumuri sa taong may karapatan. Siya ay dapat pumuri sa kanya sa kanyang harapan o likuran o kahit sa harap ng kanyang kaalitan. Ang Propeta ay nagsabi:

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ يَوْمَ القِيَامَةِ
“Sinoman ang may dalawang mukha sa mundong ito, ay magkakaroon ng dalawang dila mula sa apoy sa araw ng pagbabangong muli.” (Isinalaysay ni Abu Dawud ngunit ang Sanad sa hadith na ito ay hindi malakas o sound)

Ang Propeta ay nagsabi din:

تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ القِيامَةِ: ذَا الوَجْحَينِ —الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِحَدِيثٍ وَ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثٍ
“Matatagpuan ninyo na ang pinaka masahol sa mga alipin ni Allah sa araw ng pagbabangong muli ay ang taong may dalawang mukha. Siya ay pumupunta sa mga tao ng may isang mukha at sa mga tao ng may ibang mukha.”

Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay na ang Propeta ay nagsabi:

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ جِيَارُهُمْ فِي الإسلامِ إذَا فَقِهُوا، وَ تَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَين، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ
“Makikita mo ang mga tao na parang bakal. Ang pinakainam sa kanila sa mga araw ng Jahiliyyah ay ang pinakamainam nung silay yumakap sa Islam kung kanila itong naintindihan. Ang pinaka masamang mga tao ay yaong hindi yumakap sa Islam. At makikita ninyo ang pinakamasama mula sa kanila ang may dalawang mukha. Siya ay lalapit sa mga tao ng may isang mukha at sa iba na may ibang mukha.”

Naisalaysay na si Hammad bin Salamah ay nagsabi:
“Isang tao ang nag benta ng kanyang batang alipin sa ibang tao. Kanyang sinabihan ang bumili na ang alipin ay walang depekto maliban na siya ay Nammaam. Binali-wala niya lamang ito nung kanya itong binili. Ilang araw ang nakalipas ang alipin ay sinabi sa asawa ng kanyang amo, ‘Ang iyong asawa ay walang pagmamahal sa iyo at gusto niyang pakasalan ang isang katulong. Gusto mo bang magkaroon siya ng pagibig sa iyo?’ Sinabi niya, ‘Oo.’ Sinabi niya sa kanya, ‘kumuha ka ng gunting at putulan mo ng kaunti ang buhok sa dulo ng kanyang balbas habang siya ay tulog.’ Siya ay agad nagtungo sa asawa at sinabi, ‘Ang iyong asawang babae ay may relasyon sa ibang lalake at siya ay nagnais na paslangin ka. Gusto mo bang mapatunayan ito sa iyong sarili?’ Ang kanyang amo ay sumagot, ‘Oo’ ang alipin ay nagsabi, ‘magpanggap kang tulog ngayong gabi.’ Kaya’t ginawa ito ng lalaki at ang kanyang asawa ay may dalang gunting upang pumutol ng kaunting buhok sa kanyang balbas. Binuksan ng lalake ang kanyang mata at naniwalang ang kanyang asawa ay papatayin siya. Inagaw niya ang gunting mula sa kanya at pinaslang siya. Ang pamilya ng kanyang asawa ay pumatay din sa kanya. Ang pamilya ng lalaki ay dumating at ang labanan sa pagitan ng dalawang pamilya ay nabuo.”

Ito ang taong may dalawang mukha. Siya ay naghahatid ng maling balita sa iyo gaya ng ginagawa niya sa iyo. Kayat tayo ay magpakupkop sa Allah mula sa kasamaan ng mga taong may dalawang mukha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s