Kaligtasan— gawa o paniniwala?


CHRISTIAN: Sa amin nung napako si Jesus sa krus lahat ng tao save na kung pinaniniwalaan niya yun, kung hindi siya naniniwala dun sa mensahe sa krus wala din cyang kaligtasan. Sa Ephesian 2:8-9 ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng paniniwala.

ANALYSIS: Ibig sabihin ng taong ito, siya ay tiyak na siya ay maliligtas sa pagpapakamatay ni Jesus sa Krus dahil siya ay naniniwala doon.

ANSWER: Ang taong ito ay gumagamit ng “cherry picking” sa Bibliya gamit ang kasabihan ni Pablo na self-proclaimed apostle, ibig sabihin pinipick-up niya lamang ang mga talata na papabor sa kanyang bias na paniniwala. Pakinggan natin ang kaligtasan ayon kay Jesus mismo at hindi kay Pablo sa Mateo 19:17-

“Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan (ibig sabihin ay kaligtasan), sundin mo ang mga kautusan.”

Hindi lang pala sa paniniwala maliligtas ang tao, kundi dapat niyang sundin ang mga kautusan. Kailangan nito ng kilos at paggawa na maisakatuparan ang mga batas ng Dios! Basahin natin ang Santiago 2:24–

“Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa’y inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.”

So see, ang pananampalataya na walang gawa ay hindi sapat para sa kaligtasan! at ito ay umaayon din sa Qur’an, sa Surah 2:86-

“at yaong mga naniniwala AT gumagawa ng mabuting gawa, sila yaong mga mananahan sa paraiso ng walang katapusan.”

Napakalinaw na ang mga mananahan sa paraiso– ibig sabihin ang maliligtas, ay yaong mga naniniwala at gumagawa. Ang dalawang ito ay hindi pweding paghiwalayin. Patungkol sa paniniwala, dapat ang paniniwala mo ay tama at hindi mula sa tsismis, at sa gawa naman ay matatawag lamang itong mabuting gawa kung ito ay pagsamba at ayon sa katuruan ng mga Propeta na silang gabay para sa atin.

CONFUSION: Kung ang taong ito ay naniniwala na ligtas na siya dahil si Jesus ay nagdusa at pinatay sa pagkakapako niya sa Krus ayon sa kaniyang paniniwala, ibig bang sabihin na kahit gumawa siya ng kasamaan ay pwedi na dahil sapat na para sa kanya ang paniniwala?

Kung ang sagot niya ay sapat na, kung gayon delikado itong tao na ito kasi pwedi na pala siyang gumawa ng kahit anong kanyang maibigan baka e-salvage tayo nito.

Kung ang sagot niya ay hindi sapat, kung gayon kawawa pala ang pagpapakamatay ni Jesus dahil walang kwenta. Nagpakamatay siya upang mailigtas ang mga makasalanan ayon sa kanilang paniniwala ngunit marami pa rin ang hindi maliligtas. Sayang lamang ang kanyang dugo at pagod kasi marami sa kanila ang ihuhulog sa impierno kasi naniniwala nga sila ngunit wala namang gawa. At ang kanyang pagpapakamatay ay conditional pala, na dapat ang mga naniniwala ay gumawa ng mabuti at di pa sapat ang kanyang dugo.

Bakit kailangan pa niyang magpakamatay kung hindi pa pala sapat ang kanyang dugo at kailangan pang gumawa ng mabuti ang mga tao? Bakit hindi nalang niya itinuro sa simula ang paggawa ng kabutihan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s