Tubag para sa Ahmadiyyah Lahore

Mga kahigalaan, tungod kay daghan naman ang membro sa pundok sa Ahmadiyyah hilabi na sa Cebu ug Cagayan de Oro, nakauban pa man gani ko nila sauna, nakahuna-huna ko sa pagsulat ug bisan ginagmay lang nga mga impormasyon mahitungod kanila, sa ilang pagtoo ug sa ilang mga kalihukan.

Atong timan-an nga ang Ahmadiyyah nabahin sa tulo ka mga dagkong sekta: ang Ahmadiyyah Qadiani, Ahmadiyyah Lahore, ug ang Ahmadiyyah Muslimeen. Sa akong uban nga mga sinulat, gi patin-aw nako ang kalahian sa taliwala nila kay wala man ni sila magkahiusa, pero dinhi ang akong tagaan ug pagtagad mao lamang ang pagtoo sa Ahmadiyyah Lahore. Ang Qadiani lig-on nga nagtoo nga si Mirza Ghulam Ahmad nga ilang founder nag claim nga Propeta gayud siya, ug ang mga pamatood mabasa diha sa iyang mga sinulat. Samtang ang Lahore mipanghimakak niini ug nagtoo nga si Mirza Ghulam Ahmad usa lamang ka Mujaddid ug dili Propeta.

Mao kini ang ilang claim ug ang atong tubag:


AHMADIYYAH LAHORE
: Si Mirza Ghulam Ahmad wala mag claim nga siya usa ka Propeta, daghan kami ug mga pamatuod niana.

TUBAG:

Daghan bitaw mo ug pamatuod, pero ang pamatuod nga inyong gikutlo manipulado man sab. Kay igo ra mo mokutlo ug mga sinulat niya sa dihang siya wala pa mag angkon sa pagka-Propeta ug nag-claim lamang nga siya usa lang ka manunulat niadtong 1880, nga siya Mujaddid niadtong 1885, nga siya mao ang Mahdi nga umaabot ug ang messias nga si Jesu-Kristo niadtong 1891. Diha ra mo mokutlo apan sa 1901 sa dihang siya mi-claim na gyud nga siya Propeta di na mo mokutlo diha! Unsa man mo, inyo nang ika-uwaw ang pag angkon sa inyong leader? Inyong itago ang kamatuoran nga ang iyang claim sa pagka Propeta gradual ug dili diha-diha? Ania atong basahon ang iyang mga sinulat isip pamatuod:

1- Ang pagka Propeta nahuman nganha kaniya, siya misulat sa Haqiqat-ul-Wahi, by Mirza Ghulam Ahmad, Page 391:

In this Ummat, the distinction of being called a Prophet was bestowed upon me alone and all others are undeserving of this appellation.

2- Usa siya ka Propeta nga taga sunod sa tanang Propeta, gisulat kini niya sa iyang libro nga Tatimmah Haqiqat-ul-Wahi, by Mirza Ghulam Ahmad, Page 84:

No Prophet came into this world whose name was not given to me. In Burahin-i-Ahmadiya, God has affirmed me as Adam, Noah, Ibrahim, Ishaque, Ya’qub, Isma’il, Moses, Dawud, ‘Isa, son of Mary, and Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him). I am the incarnation of all these Prophets.

Ti-aw mo kana! Siya pa man gani diay ang incarnation sa tanang mga Propeta!


AHMADIYYAH
: apan kana dili literal sa pagsabot, sa pag-ingon niya nga siya Propeta wala kana magpasabot nga nag angkon siya sa pagkapropeta sama kang Muhammad SAS. Adunay Hadith nga nag-ingon…


TUBAG
: Kutlo dayon sa hadith nga wala gani nila masabti. Bisag di na literal sala na niya kay wala niya klaroha. Gasulat siya ug daghang libro nga hangtod karon maoy hinungdan sa pagbahin bahin. Unsa may pulos sa iyang sinulat nga libro kung dili pagpatin-aw ang bunga kundili paglibog man hinuon? Apan sa pag-ingon nimo nga dili kana literal, tungod lang na sa inyong paningkamot nga ipatul-id ang ngalan sa inyong amo nga dugay nang guba. Sabta kuno na ug ayo nang duha ka kinutlo sa taas ug di ba na klaro nga pag-claim sa pagka Propeta nga sama sa pagkaPropeta ni Muhammad SAS. If words have meaning to you, di pa ba kana tin-aw?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s