Surgical Instruments

Kahibalo ba kamo nga ang mga “surgical instruments” o kanang mga himan nga ginagamit sa mga doktor karon sa ilang pagpanambal ug operasyon unang gi-disenyo ug gipaila sa usa ka tawo nga ginganlan ug Abul Qasim Khalaf ibn Al-Abbas Al-Zahrawi ug nailhan sa western world sa pangalan nga Abdulcasis? Oo, sama sa tono sa iyang pangalan wala ka masayop, usa siya ka Muslim.

Si Al-Zahrawi ang nagsulat sa libro nga Al-Tasrif, usa ka medical encyclopedia ug ang usa ka kapitolo dinhi ning maong libro mahitungod sa “treatise on surgery” diin iyang gipaila ang kapin sa 200 ka mga gamit sa operasyon o mga surgical tools. Kini mao ang pinaka una nga treatise sa kalibutan sa pagpanambal nga naghulagway sa mga medical tools ug tungod kay ang ilang mga desinyo tukma kaayo busa gamay ra kaayo ang pagbag-o sa pipila niini sa sulod sa usa ka milenyo or 1,000 ka katuigan, ug kini nga paghulagway mao ang nahimong pundasyon sa surgery sa tibook europe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s