Benepisyo sa gatas sa kamelyo

Usa sa among mga bisyo mao ang pag tagay. Apan kini lahi sa naandan sa uban nga human sila moinom, mangalipong sila ug mahubog kay ang among tagay makabaskog hinoon ug aduna pay mga health benefits. Yes, kada biyernes sayo sa buntag ug bisan pa sa ubang mga adlaw kung among ma tripan, moadto mi sa disyerto kun diin tua ang rancho sa mga kamelyo aron sa paginom ug gatas niini.

Matud pa sa usa ka Emirati Newspaper nga Al-Ittihad (issue no. 11172, Sunday 6 Muharram 1427 AH/5 February 2006) kini miingon:

” أهم ما تربى الإبل من أجله أيضا حليبها ، وله تأثير ( فعَّال ) في علاج كثير من الأمراض ، ومنها ( التهابات الكبد الوبائية ، والجهاز الهضمي بشكل عام وأنواع من السرطان وأمراض أخرى ”

Ang buot ipasabot niini mao kini: “Ang usa sa mga pinaka mahinungdanon nga tumong sa pag amuma sa kamelyo mao ang  ilang gatas, nga epektibo sa pag tambal sa pipila ka mga sakit, sama sa Hepatitis, ug sa kinatibuk-an nga digestive system, daghang klase sa kanser ug uban pang mga sakit.”

Sa usa ka artikulo ni Dr. Ahlaam al-‘Awadi nga gimantala sa al-Dawah magazine (issue no. 1938, 25 Safar 1425 AH/15 April 2004 CE) mahitungod sa mga sakit nga mamahimong matambalan pinaagi sa gatas sa kamelyo, miingon:

” أبوال الإبل ناجعة في علاج الأمراض الجلدية كالسعفة – التينيا- ، والدمامل ، والجروح التي تظهر في جسم الإنسان وشعره ، والقروح اليابسة والرطبة ، ولأبوال الإبل فائدة ثابتة في إطالة الشعر ولمعانه وتكثيفه ، كما يزيل القشرة من الرأس ، وأيضا لألبانها علاج ناجع لمرض الكبد الوبائي ، حتى لو وصل إلى المراحل المتأخرة والتي يعجز الطب عن علاجها ”

Camel’s urine is efficacious in the treatment of skin diseases such as ringworm, tinea and abscesses, sores that may appear on the body and hair, and dry and wet ulcers. Camel’s urine brings the secondary benefits of making the hair lustrous and thick, and removing dandruff from the scalp. Camel’s milk is also beneficial in treating hepatitis, even if it has reached an advanced stage where medicine is unable to treat it. End quote.

Nasuko samtang gatakos sa gatas

Si Allah miingon diha sa balaan nga Qur’an:

أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ

Wala ba nila tan-awa ang mga kamelyo, kung gi unsa sila pag mugna?”— Al-Ghashiyah 17

Kita gisuginlan ni Allah nga pagatan awon ang mga kamelyo kun gi unsa sila pag mugna, ug kini nga pag tan aw dili lamang sa pang gawas nba bahin kundili pati sa ilang sulod, sa ilang detalye, lakip na ang ilang gatas ug ang tanan nga kahibalo nga atong makuha gikan niini.

gikan sa organicfacts.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s