Kita pagasulayan dinhi niining kalibutana

Gikan sa mga Khutbah ni Rashid Ocampo

Unang bahin: 

Ang tanang tawo pagasulayan sa tibook niyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Si Allah ang magsulay kanato sa kalisud ug kahayahay, sa kapobrihon ug kaadunahan, sa kapit-os ug kagamhanan ug sa daghan pang lain nga pamaagi aron sukdon ang atong sinseridad.

Si Allah nag ingon:

‎الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

(Alladhiy khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amala, wa huwal azizul ghafur)

Ang buot ipasabot niini sa pinakaduol nga pagkahubad: “Siya mao ang nagbuhat sa kamatayon ug sa kinabuhi aron sulayan kamo kung kinsa kaninyo ang pinaka maayo sa iyang binuhatan. Ug Siya ang al-Aziz ug al-Ghafur.”

Sa tanang higayon, ang pagsulay kaayohan alang sa tanan nga magtotoo. Kung kita gisulayan pinaagi sa kaanyag ug kabtangan, kinahanglan nga kita magpabilin sa pagka mapasalamaton ug kita makadawat sa maayong ganti. Kung kita gisulayan pinaagi sa kapit-os ug kalisdanan, angayan lang nga antuson nato kini ug magpasensiya ug kita makadawat sa maayong ganti.

Si Suhaib mikataho nga ang Propeta ni Allah miingon:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

(‘Ajaban li amril mu’mineeni inna amrahu kullahu khayrun wa laysa dhaaka li ahadin illa lilmu’mini in aSaabat-hu sarraa’u shakara fakaana khayran lahu wa in aSaabat-hu Darraa’u Sabara fakaana khayran lahu)

Bulahan ang mga panghitabo (sa kinabuhi) sa usa ka magtotoo tungod kay adunay kaayohan alang kaniya sa tanang higayon ug kini alang lamang sa mga magtotoo. Kung siya malipayon siya nagapasalamat sa Allah busa adunay kaayohan alang kaniya. Ug kung siya gisulayan siya nagapasensiya busa adunay kaayohan alang kaniya.

Mga ulipon ni Allah, ang pagsulay usa ka timailhan nga gigusto ni Allah ang kaayohan alang kanato tungod kay pinaagi niini ginapasaylo ang pipila sa atong mga sala ug makabaton pa kita ug kahigayonan sa pagbuhat sa kaayohan.

Si Abu Hurayra mikataho nga ang Propeta ni Allah misulti:

‎مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

(Man yuridillahu bihi khayran yusib minh)

Si kinsa man ang buot hatagan ug kaayohan ni Allah iya kining pagasulayan.

Ug mao usab si Mahmud Ibn Labeed mikataho nga ang Propeta misulti:

‎إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ

(Idha ahabballahu qawman ibtalaa-hum, faman Sabara falahus Sabru. wa man jazi’a falahul jaza’)

Kung gimahal sa Allah ang usa ka katawhan iya silang padalhan ug pagsulay. Si kinsa man ang nagpasensiya makadawat ug ganti sa iyang pagpasensiya. Ug si kinsa man ang wala nagpasensiya makabaton ug pagkalugi tungod sa iyang pagka walay pasensiya.

Si Mas’ud ibn Saeed mikataho nga ang Propeta misulti:

الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

(Al-bala-u bil ‘abdi hatta yatrukahu yamshiy ‘alal ardi ma ‘alayhi khatee-ah)

Ang pagsuway maanaa sa ulipon hangtod nga maglakaw siya sa ibabaw sa kalibutan nga walay sala.”

Mga ulipon ni Allah, kung aduna tay nakita nga mga dautan nga tawo apan wala gisilotan niining kalibutana ug nanginabuhi pa hinoon sila ug maayo niining kalibutana nga abunda sa tanan wala kini magpasabot nga si Allah nahimoot kanila sa ilang pagsupak. Kini gipasabot sa ato ni Propeta Muhammad sa ingon niini nga pamaagi nga giasoy ni Anas ibn Malik:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(Idha aradallahu bi’abdihil khayra ‘ajjala lahul ‘uquwbata fid dunyaa, wa idha aradallahu bi’abdihish sharra amsaka ‘anhu bi-dhambihi hatta yuwaafiya bihi yawmal qiyamah)

Kung gustohon ni Allah ang kaayohan alang sa iyang ulipon, ginapadali niya ang iyang silot dinhi niining kalibutana, ug kung gustohon niya ang kadautan sa iyang ulipon, iyang ipalabay una ang iyang silot hangtod nga sila moatubang kaniya sa adlaw sa paghukom.”

Ang buot niining ipasabot, ang silot, kapobrehon, sakit ug unsa mang kadautan niining kalibutana nga nahitabo sa usa ka magtotoo usa kini ka kaayohan alang kanato ug kapasayloan sa atong mga sala kung kita nagpasensiya. Ug ang kalipay sa usa ka walay pagtoo ug ang kaadunahan sa ilang kinabuhi dili grasya kundili usa ka dakong pagsulay, ug ang silot mao ang naghulat alang kanila.

Mga ulipon ni Allah, wala nato gitumbok dinhi nga kay aduna may kaayohan ug grasya sa pagsulay, kinahanglan na nato nga mangita ug problema. Ang usa ka Muslim dapat dili mangandoy o kaha magkagusto nga siya mahiagum sa pagsulay tungod kay wala nato mahibaloan kung ato ba kining malampasan.

Si Miqdad ibn Al aswad mikataho nga ang Propeta miingon:

إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا

(Innas sa’eeda laman junnibal fitana, innas sa’eeda laman junniba fitani, innas sa’eeda laman junnibal fitanu, wa laman ibtuliya faSabara fawaahaa)

Sa pagkatinood, ang bulahan nga tawo siya nga mopahilayo sa fitnah. Ang bulahan nga tawo siya nga mopahilayo sa fitnah. Ang bulahan nga tawo siya nga mopahilayo sa fitnah ug bulahan ang usa ka tawo nga gisulayan ug iyang gi antus.

Gawas pa sa pagpahilayo sa fitnah, ang usa ka Muslim kinahanglan mag ampo ni Allah nga ilayo siya sa fitnah sama sa gisaysay ni Abu Bakr nga ang Propeta miingon:

لَمْ تُؤْتَوْا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ

(Lam tu’tuw shayban ba’da kalimatil ikhlaasi mithlal ‘aafiyati fas-alullahal ‘aafiyah)

Dili kamo pagahatagan ug bisan unsa paghuman sa sinsero nga pagtoo nga mas maayo pa sa kaluwasan. Busa pangayo ug kaluwasan ngadto kang Allah.”

Ug sa ingon, ang usa ka Muslim dili angayan nga mahimong hinungdan sa pagsulay para sa usa ka tawo, Muslim man o dili Muslim. Si Allah misulti diha sa Qur’an:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(Rabbana laa taj’alna fitnatal lilladheyna kafaru waghfirlana rabbana innaka antal azizul hakim)

Among Ginoo, ayaw kami himuang pagsulay alang sa mga walay pagtoo ug pasayloa kami, among Ginoo. Sa pagkatinood, ikaw ang al-Aziz ug al-Hakim.”

Ang usa sa mahimong pinakadakong pagsulay nga pas-anon sa usa ka tawo mao ang kamatayon sa mahal sa kinabuhi, mahimong sa imong ginikanan, asawa o kaha anak. Kung ikaw magpabilin nga magpasensiya ug gipadayon ang pagdalayeg ni Allah niini nga sitwasyon, si Allah mismo ang mi garantiya alang kanimo sa usa ka puy-anan sa paraiso.

إذا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

(Idha maata waladul ‘abdi qala Allahu lil mala’ikatihi: qabaDtum walada ‘abdiy? fayaquluna na’am. fayaqulu qabaDtum thamarata fu’aadihi? fayaquluuna na’am fayaqulu madha qala ‘abdiy? Fayaquluuna hamidaka wastarja’a. fayaqulullah: ibnu lil ‘abdi baytan fil jannati wa sammuwhu baytal hamd)

Kung ang anak sa usa ka ulipon mamatay, si Allah mangutana sa mga anghel: inyo na bang gikuha ang kinabuhi sa akong ulipon? Sila motubag: Oo. Si Allah mangutana pag usab: gikuha ba ninyo ang bunga sa iyang kasingkasing? Sila motubag: Oo. Si Allah mangutana pag usab: unsa ang gisulti sa akong ulipon? Sila motubag: gidayeg ikaw nila ug misulti nga sila gikan ug mobalik kanimo. Si Allah magasulti: itukod alang kanila ang balay sa paraiso ug panganli kini nga balay sa pagdalayeg.”

Ang pagsulay sa kalisdanan ug kasakit lisud kaayo, apan sa pipila ka higayon mas hilabihan ka lisud ang pagsulay sa pagkaadunahan ug kahamugaway. Si Abdur Rahman ibn Awf misulti:

ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ

(Ibtulina ma’a rasulillahi sallallahu alayhi wa salam biD Darraa’i faSabarna thumma ibtuleena bissarra’i ba’dahu falam nasbir)

Kami gisulayan sa kapit-os uban sa Propets ug kami naka antus. Ug kami gisulayan sa kaginhawaan ug paghuman niini kami wala maka antus.”

Ang kayamanan usa sa pinakadako nga pagsulay sa usa ka tawo, bisan sa tibook nga ummah sa mga Muslim tungod kay niini nga sitwasyon gina obliga ang pagbayad ug zakah ug pagtabang sa mga nanginahanglan.

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

(Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil maalu)

“Sa pagkatinood, alang sa tanan nga ummah adunay pagsulay ug ang pagsulay sa akong ummah mao ang kayamanan.”

Busa mga ulipon ni Allah, ang inyong kayamanan usa ka pagsulay kaninyo ug bisan usa niini wala kay madala sa sunod nga kinabuhi. Busa, kinahanglan nga mahimo kitang manggihatagon, gamita ang imong kabtangan para sa kaayohan, para sa dalan sa Allah. Kung ang usa ka tawo mag gukod niining kalibutana maglisud siya ug apas niini. Apan kung ang usa ka tawo mag gukod sa laing nga kalibutan, sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa iyang pag himo ug kaayohan ug pagka manggihatagon, ang kalibutan mismo ang mogukod kaniya ug ang maghatag kaniya ug maayong kinabuhi.

Hinaut nga kita ma grasyahan ug maayong kinabuhi niini nga kalibutan ug sa laing kalibutan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha liy wa lakum, wa lisa’iril muslimeen min kulli dhambin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafuru raheem.


Ikaduha nga bahin:

Ang mga Muslim karon ginasulayan pinaagi sa daghang mga binuhatan sa pagpandaut ug pagpangdaug-daug sa mga anaa sa pwesto ug mga gamhanang mga tawo sa kalibutan. Mao kini ang kamatuoran sa atong sitwayon karon. Apan atong timan-an nga si Allah nagsaad kanato nga si kinsa man ang nangdaug-daug kanato, ang maayong binuhatan niadtong tawhana igahatag kanato sa adlaw sa paghukom o kaha sila mokuha sa pipila sa atong mga nabuhat nga dautan,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

(Man kaanat mudhlamatun li akhihi min ‘erdihi aw shay’in falyatahallalhu minhul yawma qabla an laa yakuuna dinaarun wa la dirhaamun in kaana lahu ‘amalun Saalihun ukhidha minhu biqadri madhlamatihu wa in lam takun lahu hasanaatun ukhidha min sayyi’aayi Saahibihi fahumila ‘alayhi)

Si kinsa man ang nangdaug-daug sa iyang igsoon pinaagi sa iyang dungog o sa unsa man nga pamaagi kinahanglan nga iyang ayuhon kini nga butang sa dili pa moabot ang adlaw nga dili na kini maayo bisan pa pinaagi sa bulawan o kaha pilak, ug bisan unsa nga kwarta. Kung siya adunay nahimo nga maayo kini pagakuhaon kaniya sama sa gibug-aton sa iyang pagpandaug-daug, ug kung nahurot na ang iyang kaayo sa ingon, iyang paga pas-anon ang kadautan sa iyang gidaug-daug.”

Niini nga sitwasyon mga ulipon ni Allah, atong timan-an nga si Allah ang mobalos alang kanato sa adlaw sa paghukom, busa dili nato pasagdan ang atong kasuko o pagdumot tungod sa ilang pandaug-daug ang magtukmod kanato sa paghimo ug lain nga sala. Si Allah miingon:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(Yaa ayyuhal ladheyna aamanu kunu qawwaameyna lillahi shuhadaa’a bil qisti wa la yajri minnakum shanaanu qawmin ‘ala allaa ta’diluw, i’diluw hiwa aqrabu lit taqwa. Wa taquwllaha, innallaha khabeerun bima ta’maluun.)

Surah Al-Ma’idah 5:8

O kamong magtotoo, pabilin kamo sa lig-on nga pagbarog para sa Allah isip mga saksi sa hustisya ug ayaw pasagdi ang kasuko sa usa ka katawhan ang magpugong kaninyo sa pagkamatarong. Pagmatarong kamo, tungod kay kana haduol sa pagkamaayo. Kahadloki si Allah, kay sa pagkatinood, si Allah nakasinati sa unsa ang inyong ginabuhat.

Ang usa sa pinakadakong pagsulay mao ang tintal sa pagdangop sa pagka bayolente sa atubangan sa panggamhanan nga dili matarong, apan sa maong sitwasyon kinahanglan nga kita magpasensiya ug atong sulayan sa pag usab ang gobyerno dili pinaagi sa pagdeklara ug usa ka bayoente nga rebelyon.
Si Hudhayfa ibn al-Yaman mikataho: Ang Mensahero ni Allah, miingon:

يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ

(Yakuwnu ba’diy a-immatun la yahtaduwna bihudaaya wa laa yastan-nuwna bisunnatiy wa sayaquwmu fihim rijaalun quluwbuhum quluwbush shayateeni fiy juthmaani insin)

Ang mga pangulo human kanako moabot nga dili mosunod sa akong giya ug pamaagi. Pipila sa ilang katawhan adunay kasing-kasing sama demonyo nga anaa sa lawas sa tawo.

Ako miingon, “O Mensahero ni Allah, unsa man ang akong buhaton kung mabuhi ko nianang panahona?” Ang Propeta miingon:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

(Tasma’u wa tutee’u lil ameeri wa in duriba Dhahruka wa ukhidha maaluka fasma’ wa ati’)

Sahih Muslim 1847, Grade: Sahih

Pamati ug sunda sila bisan pa kung ang pangulo mohapak sa imong likod ug mokuha sa imong kabtangan, bisan pa niana, pamati ug tumana.

Ang mga matarong nga nahauna kanato (salaf as-salih) mipugong sa mga bayolenteng rebelde nga nabuhi sa ilang panahon tungod kay ang ilang rebelyon kasagaran makadugang sa mas dako pang pag antus, kawalay hustisya, ug pagbahin-bahin sa mga Muslim. Si Hasan al-Basri miingon:

‎لَوْ أَنَّ النَّاسَ إِذَا ابْتُلُوا مِنْ قِبَلِ سُلْطَانِهِمْ صَبَرُوا مَا لَبِثُوا أَنْ يُفْرَجَ عَنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ يَجْزَعُونَ إِلَى السَّيْفِ فَيُوَكَّلُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا جَاءُوا بِيَوْمِ خَيْرٍ قَطُّ

(Law annan naasa idhab tuluw min qibali sultanihim sabaruw maa labithuw an yufraja ‘anhum wa lakinnahum yajza’uwna ilas sayfa fayuwakkaluuna ilayhi fawallahi maa jaa’uw biyawmi khayrin Qattu)

Tabaqat al-Kubra 8789

Kung ang mga tawo adunay pasensiya kung sila pagasulayan pinaagi sa ilang mga dili matarong nga pangulo, dili na dugay nga si Allah maghatag kanila ug kagawasan gikan niini. Apan, sila kanunay nga nagdali sa ilang espada, busa sila gipasagdan uban sa ilang espada. Wallahi, bisan sa usa ka adlaw wala silay napala nga maayo.”

Busa, ang mga Muslim mag antus ug daghang pagsulay sa tibook nilang kinabuhi sama sa pagtugpa sa kalamidad, paglisud pinaagi sa pandaug-daug, o bisan pa kawalay pasalamat atubangan sa kauswagan. Ang usa ka Muslim kinahanglan nga magpabilin nga pasensyoso sa mga sugo ug gi-Qadr sa Allah aron makalikay sa kawalay hustisya, pagkahakog, ug uban pang mga dautang binuhatan nga mamahimong moabot sa dihang kita gisulayan.

Atong gipangayo kang Allah nga pagakuhaon kining mga pagantus sa mga Muslim ug giyahan kita sa mga pagsulay sa kinabuhi ug kamatayon.

Ang kadaugan gikan ni Allah ug si Allah ang labaw nga nakahibalo.

‎اَللَّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ, إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ, إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

‎رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‎رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

‎رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

‎رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

‎ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

‎رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s