Azra’eel— anghel sa kamatayon?

Wali: Ang anghel nga maoy gi assign sa ALLAH nga mobawi sa kinabuhi sa tawo mao ang anghel nga ginganlan ug Azra’eel…

Pagtud-id: Ang anghel sa kamatayon nga si Malakul Mawt dili si Azra’eel bisan pa ug mikuyanap na sa kadaghanan ang pagtawag kaniya niini. Kini gisaysay lamang gikan sa mga Israelitas.

Busa dili kita motoo niini.

Kita nagatawag sa anghel nga gisaligan sa kamatayon, ug Malakul Mawt– sama sa pag tawag kaniya sa ALLAH niining maong bersekulo:

“Malakul-Mawt, who is set over you, will take your souls.” [Soorah as-Sajdah (32): 11]”
– Shaikh Ibn al-Uthaimeen (rahimahullah), Fatawa Ibn Uthaimeen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s