Ang mga Muslim mabahin sa 73 sekta

Ang paghimo ug mga sekta ug ang pagbahin bahin lakip sa mga pinaka dautang kasal-anan sa Islam. Ang atong relihiyon gipadayag ug gidalit alang sa katawhan aron makahatag ug mga prinsipyo sa pagtahod, pagtinabangay, ug panag igsoonay sa lain-laing tribo, nasud, ug mga nasyon. Kung atong ipanginabuhi ang relihiyon sa ingon niini, kini maga tudlo ug panaghiusa taliwala sa kalainan sa mga katawhan.

Sa laing bahin, kung atong sagulan ang relihiyon ug kinaugalingong luho, kalibutanong pangandoy, ug pagka walay alamag, kini maga tudlo sa pagkawalay panaghiusa, pagbahin bahin, ug sa kagubot. Si Allah mibasol kanila nga naga gamit sa relihiyon aron magbahin bahin ang mga tawo, tungod kay sila walay labot sa Islam ug hapit na mahulog ngadto sa shirk.

Si Allah miingon:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Kupti pag ayo ang pisi sa Allah ug ayaw kamo pagbahin bahin.

Surat Ali Imran 3:103

Ug si Allah miingon:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Sa pagkatinood, sila nga nagabahin sa ilang relihiyon ug namihong mga sekta, wala kay labot nila. Ang ilang kakulian anaa lamang kang Allah, ug siya ang magasulti kanila mahitungod sa ilang binuhatan.

Surat al-An’am 6:159

Ug si Allah miingon:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Ug paghinulsol balik kaniya, ug kahadloki siya, ug ipahigayon ang pag ampo. Ayaw pag apil kanila nga naga simba ug laing Dios, kanila nga nagabahin sa ilang relihiyon ug nahimong mga sekta, ang matag pundok nagakalipay sa ilang kaugalingon.

Surat Ar-Rum 30:31-32

Among nahibaloan gikan sa kasaysayan sa ubang relihiyon gawas sa Islam nga ang pagkabahin ngadto sa mga sekta usa ka kadautan. Ang mga Muslim mabahin sa susamang paagi, gawas niadtong nagasunod sa pamaagi sa Propeta, sa mga Sahabah, ug sa mga Salaf.

Si Ibn Kathir mihatag sa iyang kumento niini nga bersekulo, nga nagaingon:

فَأَهْلُ الْأَدْيَانِ قَبْلَنَا اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى آرَاءٍ وَمِلَلٍ بَاطِلَةٍ وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهُمْ تَزْعُمُ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ أَيْضًا اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى نَحِلٍ كُلُّهَا ضَلَالَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ

Ang mga sumusunod sa ubang relihiyon nga nauna kanato nagka lahi sa ilang mga opinyon. Ang kada pundok gikan kanila nagahuna huna nga naa silay baruganan. Kini nga Ummah o nasyon magka bangi usab tungod sa mga sayop nga pagtoo ug ang kada sekta nahisalaag gawas sa usa. Sila mao ang mga katawhan sa Sunnah ug ang nagkahiusang kumunidad, sila kadtong nagakupot pag ayo sa libro ni Allah ug sa tradisyon sa Mensahero ni Allah, ang kalinaw ug ang grasya maanaa kaniya, ug kung unsa ang gibilin sa pinaka unang henerasyon sa mga Sahabah, ang ilang sumusunod, ug ang mga lider sa mga Muslim sa nahauna ug ulahing takna.

Source: Tafsīr Ibn Kathīr 30:31

Ang Propeta mipahibalo kanato nga ang mga Muslim mabahin sa mas daghan pang sekta kaysa sa nahaunang mga nasyon.

Si Abu Huraira mikataho: Ang Mensahero ni Allah, ang kalinaw ug grasya maanaa kaniya, miingon:

تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

Ang mga hudyo mabahin sa 71 o 72 ka sekta, ug mao usab ang mga Kristiyano. Ang akong nasyon mabahin ngadto sa 73 ka sekta.

Source: Sunan al-Tirmidhī 2640, Grade: Sahih

Si Afwan ibn Malik mikataho, nga ang Mensahero ni Allah, ang kalinaw ug grasya maanaa kaniya, miingon:

افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ

Ang mga Hudyo nabahin sa 71 ka sekta ug usa kanila maparaiso ug 70 sa impyerno. Ang mga Kristiyano nabahin sa 72 ka sekta ug 71 ma impyerno ug usa kanila maparaiso. Alang Kaniya nga maoy nagakupot sa kalag ni Munammad, ang akong nasyon mabahin sa 73 ka sekta ug usa kanila maparaiso ug 72 maimpyerno.

Adunay nangutana, “O Mensahero ni Allah, kinsa ang makasulod sa Paraiso?” Ang Propeta mitubag:

الْجَمَاعَةُ

Sila ang Jama’ah

Source: Sunan Ibn Mājah 3992, Grade: Sahih

Ug sa lain nga asoy, ang Propeta miingon:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

Sila kadtong nagasunod sa akong pamaagi ug sa pamaagi sa akong mga Sahaba.

Source: Sunan al-Tirmidhī 2641, Grade: Hasan

Ang Jama’ah o “nagkahiusang kumunidad” mao kadtong nagasunod sa tradisyon sa Propeta (hadith) ug ang kasinatian ug pagsabot sa mga Prinsipyo sa balaud (fiqh) ug sa uban pang mahinungdanong Islamic sciences.

Si At-Tirmidhi miingon:

وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ

Ang buot ipasabot sa nagkahiusang kumunidad matud sa mga ulama mao ang katawhan sa Fiqh, ilm ug hadith.

Source: Sunan al-Tirmidhī 2167

Ipadayon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s