Kun unsay namat-an, pakamatyan!

WALI: “I’d rather die a thousand deaths than to renounce my faith”, bisan unsa pay mahitabo di gyud nako biyaan ang akong relihiyon, kay kun unsay namat-an maoy pakamatyan!

TUBAG: Kini nga rason intawon di na bag-o sa akong pandungog kay halos ang mga pilde sa katarungan mao gyud dayon ni ilang ga isulti kanako ug kulangon na sa rason. Ug di na gani kaya nga pabarogon ang pagtoong di kabarog, dayon ni sila mo ingon ug “kun unsay nadak-an o namat-an maoy pakamatyan”, dawbi kay ang pangutana mao kini: Ug ang namat-an nimo kapobrihon mosugot lang kag mamatay ka nga pobri? ug ang namat-an nimo mga ignorante nga membro sa pamilya o pundok, mosugot lang kag mamatay ka nga ignorante sab ug dili nimo tun-an kun unsay kamatuoran?

Kining matang sa pangutok problemado ne bah! ug kon naa man gane tinuod nga na brain-wash aw mao na neng ingon niini klase nga tawo kay laliman kag di na mamati ug rason ug magpakamatay lang sa sayop. Supak ra ba ni sa Bibliya neng ingon niini klase nga dagan sa pangisip kay matud pa sa 1 Thessalonians 5:21: “Test all things and hold fast onto that which is good” ug ang kabisado sa kadaghanan nga bersekulo sa Juan 8:32, “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos…” or “seek the truth and the truth shall set you free” Dawbi kay bisan tin-aw na ang kamatuoran ug kay wala naman sila’y ika rason aw magpakamatay nalang ni sila sa kasaypanan. Unsaon man niining mga tawhana sa pag angkon sa guidance gikan sa labawng makagagahum kung tin-aw na ang kamatuoran, anaa na ang guidance apan sila mismo ang mitalikod gikan niini?

Medyo mitindog akong balahibo sa pagbasa nako niini nga sentence: “I’d rather die a thousand deaths than to renounce my faith”, medyo pang-drama ang linya apan sayod biya ta nga hangtod sa pulong ra ne, kay mismo ang ilang pag ingon nga mosimba ug mitoo sila sa Dios hangtod sa pulong ra man sad. Kay ug tinuod pa ni sila nga mitoo ug misimba sa Dios, di ila na untang gi ila-ila kun kinsa ang matuod nga Dios di kay basta-basta nalang ug hapa sa kahoy o kaha tuo-too sa pagtoong walay basehan ug dili mapamatud-an. Matinuod gyud ni ba, kining mo ingon tag “thousand deaths”, kay ang impierno wala raba’y katapusan. Sa laktod nga pagka sulti kung atong hubaron ang buot ipasabot niini, sa likod niining matam-is nga mga pulong mao ang mapait nga kapalaran ug silot: “I’d rather die a thousand deaths” sa ato pa bahalag ma impierno o kaha silotan sa walay katapusan, mao gyud ni ang apparent meaning niining maong statement kay thousand death gud ug di na mahitabo dinhi niining kalibutana kundili sa sunod nga kinabuhi lamang, “I will never renounce my faith” nga sa ato pa, bisan pag ma impierno di gyud niya biyaan ang iyang pagtoong sayop ug walay pasikaranan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s