Ayaw paghusga

Usa ka 24 anyos nga lalaki nga nagsakay sa bus ang misinggit… “Pa, tan-awa ang mga kahoy nagsunod sa ato!” Ang amahan mikatawa ug sa ilang likod dunay mga batan-on nga magti-ayon nga mitan-aw sa 24 anyos nga dunay pagkatingala sa pagkabataot niini, ug sa kalit kini misinggit na usab… “Pa, tan-awa ang mga panganod nagdagan sunod sa ato!” Wala maka agwanta ang magti-ayon ug miingon sa tigulang… “nganong dili man na nimo ipatan-aw ang imong anak sa usa ka doktor?” Ang tigulang mikatawa lamang ug miingon… “Ako na kanang gibuhat, gikan na kami sa ospital. Gipakatawong buta ang akong anak, ug niining adlawa lamang siya nakakita…”

Leksiyon: Ang matag usa ka tawo adunay kaagi, “Ayaw paghusga sa usa ka tawo gawas kun imo na silang nasinati, kay ang kamatuoran mamahimong mopakurat kanimo. Paghuna-huna ayha ka mohatag ug kumento…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s