Astaghfirullah!

Miabot ang usa ka tawo kang Imam Hasan Al-Basri ug miingon kaniya: Walay ulan gikan sa kalangitan, ug miingon siya kaniya: Astaghfirullah… (Pangayo ug pasaylo kang Allah).

Ug miabot ang sunod nga tawo ug miingon: sobra na ang akong kapit-os sa kinabuhi, ug miingon siya kaniya: Astaghfirullah… (Pangayo ug pasaylo kang Allah).
Ug miabot ang ikatulo ug miingon, ang akong asawa baog ug dili gapanganak, ug miingon siya kaniya: Astaghfirullah… (Pangayo ug pasaylo kang Allah).

Ug miabot ang sunod ug miingon: Nagtanom ko sa yuta apan wala kini mamunga, ug miingon siya kaniya: Astaghfirullah… (Pangayo ug pasaylo kang Allah).

Ug miingon ang mga tawo nga kauban ni Hasan Al-Basri: Nakurat kami kanimo, tungod kay kun adunay muabot ang imong tambag kanila mao ang pagsulti lamang ug ASTAGHFIRULLAH. Miingon siya kanila: wala ba ninyo nabasahan ang gi pamulong sa ALLAH?

(فقلت آستغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ..ويمددكم باموال وبنين ..ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهارآ”

“Ug miingon ko nga pangayo kamo ug pasaylo sa inyong Ginoo (rabb) sa pagkatinuod siya ang kanunay nga mapasayloon ug magpadala siya ug ulan gikan sa kalangitan ug tagaan kamog grasya pinaagig mga kabtangan ug mga anak ug pagataganan kamo ug mga pananom (bunga) ug mga sapa (nga gadagayday)…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s