Benepisyo sa gatas sa kamelyo

Usa sa among mga bisyo mao ang pag tagay. Apan kini lahi sa naandan sa uban nga human sila moinom, mangalipong sila ug mahubog kay ang among tagay makabaskog hinoon ug aduna pay mga health benefits. Yes, kada biyernes sayo sa buntag ug bisan pa sa ubang mga adlaw kung among ma tripan, moadto mi sa disyerto kun diin tua ang rancho sa mga kamelyo aron sa paginom ug gatas niini. Continue reading

Ang aking mensahe para sa may sakit


Ang bawat tao ay may kanya kanyang sariling problemang dinadanas at hinaharap. Walang ni isa man ang ligtas mula dito. Lahat tayo ay susubukan sa buhay na ito dahil hindi ito ang lugar ng kaligayahan at perpeksyon. Hindi ka nandito upang magpakasaya lamang ng walang inaalala at walang pagkabagabag. Ang buhay na ito ay ipinagkaloob sa atin pati na ang kamatayan upang subukan tayo kung sino sa atin ang may mabuting gawa. Continue reading

Ang mga Muslim mabahin sa 73 sekta

Ang paghimo ug mga sekta ug ang pagbahin bahin lakip sa mga pinaka dautang kasal-anan sa Islam. Ang atong relihiyon gipadayag ug gidalit alang sa katawhan aron makahatag ug mga prinsipyo sa pagtahod, pagtinabangay, ug panag igsoonay sa lain-laing tribo, nasud, ug mga nasyon. Kung atong ipanginabuhi ang relihiyon sa ingon niini, kini maga tudlo ug panaghiusa taliwala sa kalainan sa mga katawhan. Continue reading

Unsay imong madhab?

PANGUTANA: Kanunay ko nga pangutan-on sa pipila nato ka mga igsoon kung unsay akong madhhab (school of thought)– kung Hanbali ba ako o Shafi’i etc.? Sa pagkatinuod ako wala gayuy kasayoran niining butanga, ug igo na alang kanako ang mahimong Muslim; kung aduna ko’y problema mahitungod sa relihiyon, mangutana ko sa mga scholars. Unsa may inyong ikasulti? Continue reading